Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-1997 ]

ΠΟΛ.1160/13.5.1997 Παράταση προθεσμίας υποβολής αναλυτικών καταστάσεων, που περιέχουν στοιχεία,από πράξεις παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, του πρώτου τριμήνου του έτους 1997

(Παράταση προθεσμίας υποβολής αναλυτικών καταστάσεων, που περιέχουν στοιχεία,από πράξεις παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, του πρώτου τριμήνου του έτους 1997 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 13 Μαΐου 1997
Αρ.Πρωτ.:1052451/10400/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Σ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1160

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αναλυτικών καταστάσεων, που περιέχουν στοιχεία, από πράξεις παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, του πρώτου τριμήνου του έτους 1997.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:


1. Με τις διατάξεις της παραγρ. 9 του άρθρου 16α του Ν.2459/1997 ορίζεται ότι, για τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι οποίοι διενεργούν πράξεις ή συνάπτουν συμβάσεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, με εξαίρεση τις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και τα αμοιβαία κεφάλαια, τα πιστωτικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν, στον προϊστάμενο της αρμόδιας γι' αυτά δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, μέσα στον επόμενο μήνα από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, αναλυτικές καταστάσεις με στοιχεία των πράξεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τρίμηνο αυτό. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής με ανακριβή στοιχεία, επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 32 του Κ.Β.Σ.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγρ. 12 του ιδίου ως άνω άρθρου, ορίζεται ότι, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της απόδοσης που προκύπτει από παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

3. Επειδή μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί η απόφαση που ορίζεται από την παραγρ. 12 του άρθρου 16α του Ν.2459/1997, σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι καταστάσεις της παρ. 9 του ίδιου άρθρου και νόμου και, περαιτέρω, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πιστωτικών Ιδρυμάτων και των Φορολογικών Αρχών, γίνεται δεκτό με την παρούσα όπως, οι αναλυτικές αυτές καταστάσεις που αφορούν τις πράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους 1997, μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αντίστοιχων καταστάσεων του Β' τριμήνου του τρέχοντος έτους, δηλαδή μέχρι 31 Ιουλίου 1997, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 32 του Κ.Β.Σ. κυρώσεων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο