Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-2011 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ15Β 1023725 ΕΞ 11.2.2011 Σχετικά με έκδοση φορολογικών στοιχείων, από ελαιοτριβεία

(Σχετικά με έκδοση φορολογικών στοιχείων, από ελαιοτριβεία)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 11/2/2011
Αριθ. πρωτ.: Δ15Β 1023725 ΕΞ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο :

ΘΕΜΑ: Σχετικά με έκδοση φορολογικών στοιχείων, από ελαιοτριβεία.

Σε απάντηση της χωρίς ημερομηνία αίτησής σας, που αφορά το αντικείμενο του θέματος, σας θέτουμε υπόψη τα εξής:

Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ως επιτελική υπηρεσία, ασχολείται με την κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής και της απόδοσης της φορολογίας γενικά και τη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που ανακύπτουν. Επίσης, δίνει λύση σε συγκεκριμένα φορολογικά θέματα, για τα οποία υπάρχει αμφισβήτηση.

Ενόψει των ανωτέρω, δεδομένου ότι τα ερωτήματα τα οποία θέτετε στη σχετική αίτησή σας, δεν εμπίπτουν στο ως άνω πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ., η οποία αφού πρώτα εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά, μπορεί να σας απαντήσει σχετικά.

Ανεξάρτητα από τ' ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).Ομοίως και το συνενωμένο στοιχείο ΑΠΥ-ΔΠΠ-ΔΑ που αναφέρετε στην αίτησή σας, εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, αποτελεί δε επιλογή των υπόχρεων σε έκδοση, καθόσον έχουν τη δυνατότητα αντί του συνενωμένου να εκδίδουν αυτά (στοιχεία) ξεχωριστά. Ειδικότερα στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος ακύρωσης παραστατικών, είναι δυνατόν το ακυρωτικό στοιχείο να εκτυπωθεί μεταγενέστερα, στο χρόνο δηλαδή που η επιχείρηση έλαβε γνώση του λόγου ακύρωσης, με ημερομηνία έκδοσης την ημερομηνία αυτή και αναγραφή σχετικής παρατήρησης επί του προς ακύρωση στοιχείου. Επισημαίνεται ότι η εκτύπωση του εν λόγω ακυρωτικού γίνεται σε εύλογο χρόνο, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τη προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων

Περαιτέρω, σε ότι αφορά την έκδοση φορολογικών στοιχείων για διακίνηση και πώληση ελαιολάδου από ελαιουργείο, κατ' εντολή παραγωγών, σας γνωρίζουμε ότι στην περίπτωση που η σχέση χαρακτηρίζεται ως πώληση για λογαριασμό τρίτου, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1091/14.6.2010 δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 19 του ν.3842/2010 για άμεση έκδοση στοιχείου αξίας. Επομένως, όταν ελαιοτριβείο πωλεί ελαιόλαδο για λογαριασμό παραγωγών από ποσότητα που φυλάσσεται εκεί, ύστερα από έκθλιψη ελαιών τους, εκδίδει δικά του φορολογικά στοιχεία (διακίνησης και πώλησης) και με ημερομηνία την τελευταία ημέρα κάθε μήνα εκδίδει, μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, εκκαθάριση σε κάθε εντολέα-παραγωγό ξεχωριστά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

Στην περίπτωση απλής παράδοσης ή αποστολής φυλασσομένου-εναποτεθέντος ελαιολάδου σε τρίτο, κατ' εντολή και για λογαριασμό παραγωγών, οι οποίοι συμβάλλονται απευθείας με τον αγοραστή, μπορεί να εκδίδονται δελτία αποστολής (τριγωνικά) κατ' εντολέα - παραγωγό, από τον ελαιοτριβέα με ανάλογη αιτιολογία.

Τέλος επισημαίνεται ότι, ο χαρακτηρισμός της νομικής σχέσης που συνδέει τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή αν πρόκειται για απευθείας πώληση από τον παραγωγό στον τρίτο (έμπορο), ή για πώληση από το ελαιοτριβείο για λογαριασμό των παραγωγών ή ακόμη για διπλή πώληση (αγορά του ελαιοτριβείου από τον παραγωγό και μεταπώληση σε τρίτους), είναι θέμα πραγματικό και εξετάζεται σε κάθε περίπτωση από τα αρμόδια όργανα στα πλαίσια των διενεργούμενων φορολογικών ελέγχων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο