Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-01-2011 ]

Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1014398 ΕΞ 26.1.2011 Τρόπος έκδοσης φορολογικών παραστατικών για την κατανομή κοινής δαπάνης αγοράς παγίου από συνιδιοκτήτες ΤΑΞΙ

(Τρόπος έκδοσης φορολογικών παραστατικών για την κατανομή κοινής δαπάνης αγοράς παγίου από συνιδιοκτήτες ΤΑΞΙ)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 26/1/2011
Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1014398 ΕΞ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο :

ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης φορολογικών παραστατικών για την κατανομή κοινής δαπάνης αγοράς παγίου από συνιδιοκτήτες ΤΑΞΙ.

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Δ15Β 1152165 ΕΞ 17.11.2010 εγγράφου μας και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας, αναφορικά με τα τιθέμενα ερωτήματά σας για την έκδοση φορολογικών στοιχείων στην περίπτωση αγοράς ανταλλακτικού για την επισκευή αυτοκινήτου ΤΑΞΙ από δύο συνιδιοκτήτες, καθώς και τον τρόπο ποσοτικής ενημέρωσης του βιβλίου αποθήκης του πωλητή (εφόσον τηρείται), σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως ήδη σας έχουμε γνωρίσει με το ως άνω έγγραφό μας, οι κοινές δαπάνες μεταξύ των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ, όπως είναι και η αγορά ανταλλακτικών, πρέπει να κατανέμονται βάσει του ποσοστού συνιδιοκτησίας του κάθε συνεταίρου - ιδιοκτήτη. Συνεπώς, πρέπει να εκδίδονται δύο χωριστά τιμολόγια στα οποία, πέραν της συνολικής αξίας πώλησης επιμερισμένης με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε συγκύριου, θα αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του έτερου συνιδιοκτήτη, καθώς και ο αριθμός του αντίστοιχου τιμολογίου που εκδόθηκε προς αυτόν.

2. Για τη διακίνηση των εν λόγω ανταλλακτικών εκδίδεται ένα δελτίο αποστολής, στο περιεχόμενο του οποίου αναγράφονται τα εξής:

• Ως παραλήπτης, ο ένας εκ των δύο συνιδιοκτητών.
• Ως σκοπός διακίνησης, η πώληση αγαθού σε συνιδιοκτήτες αυτοκινήτου ΤΑΞΙ.
• Σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο αυτού, τα πλήρη στοιχεία των συνιδιοκτητών και
τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους.

Και στα δύο τιμολόγια πώλησης που θα εκδοθούν κατά τα ανωτέρω, θα γίνεται μνεία του εν λόγω δελτίου αποστολής (αναγραφή του αύξοντος αριθμού και της ημερομηνίας έκδοσής του).

Τέλος, αυτονόητο είναι ότι σε περίπτωση τήρησης βιβλίου αποθήκης από τον πωλητή, η ποσοτική ενημέρωση του γίνεται βάσει του εν λόγω δελτίου αποστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 17 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο