Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-1997 ]

ΠΟΛ.1154/5.5.1997 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι

(Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 5 Μαΐου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1049689/906/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1154

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, από τον προβλεπόμενο με τις παραγράφους 1 ως και 12 του ίδιου ως άνω άρθρου 33 προσδιορισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, τα καθαρά κέρδη που αποκτούν παραγωγοί ή μεσίτες ασφαλειών ή συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση, λογιστές ή φοροτέχνες ή σύμβουλοι επιχειρήσεων από παρεπόμενη δραστηριότητα παραγωγού ή μεσίτη ασφαλειών ή εκμετάλλευσης φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, ........., καθώς και πλανόδιοι μικροπωλητές λαχείων.

2. Ακόμα, με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1569/1985, όπως ίσχυσαν προτού τροποποιηθούν με το Ν.2170/1993, οριζόταν ότι οι ασφαλιστικοί πράκτορες και οι παραγωγοί ασφαλίσεων διαμεσολαβούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, για τη σύναψη συμβάσεων ιδιωτικής ασφάλισης (ασφαλιστικών συμβάσεων). Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν.1569/1985, οριζόταν ότι παραγωγός ασφαλίσεων είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο, χωρίς να έχει δικαίωμα να υπογράφει ασφαλιστικά συμβόλαια, παρουσιάζει, προτείνει και προπαρασκευάζει ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων ασφαλιστικής πρακτόρευσης με έγγραφη σύμβαση με την οποία καθορίζεται και ο τρόπος αμοιβής του.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1569/1985, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 11 του Ν.2170/1993, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, διαμεσολάβηση στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων ασκούν οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι μεσίτες ασφαλίσεων, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (τέως "παραγωγοί ασφαλίσεων"), καθώς και οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 13 του Ν.2170/1993, ορίζεται ότι ασφαλιστικός σύμβουλος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών, με βάση σύμβαση, έναντι προμήθειας, για την
πρόσκτηση εργασιών. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων. Η σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό σύμβουλο με την ασφαλιστική επιχείρηση ή τον ασφαλιστικό πράκτορα ή το μεσίτη ασφαλίσεων είναι σύμβαση έργου.

4. Τέλος, από το Υπουργείο Οικονομικών έχει γίνει δεκτό για τους περιοδεύοντες αντιπρόσωπους (πλασιέ), με την 1009738/31/Α0012/1996 διαταγή, ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 12 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 δεν εφαρμόζονται για τα καθαρά κέρδη που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και όχι επιχειρήσεις με το ίδιο αντικείμενο που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου.

5. Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή τα φυσικά πρόσωπα ασφαλιστικοί σύμβουλοι, όπως αναφέρονται στα άρθρα 11 και 13 του Ν.2170/1993, είναι εκείνοι που αντικατέστησαν στην ασφαλιστική αγορά τους παραγωγούς ασφαλίσεων, οι οποίοι εξαιρούνται από τα αντικειμενικά κριτήρια, στη διαμεσολάβηση για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, γίνεται δεκτό ότι τα καθαρά κέρδη που αποκτούν τα φυσικά αυτά πρόσωπα εξαιρούνται από τον προβλεπόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 12 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, προσδιορισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο