Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2010 ]

Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1162197 ΕΞ 3.12.2010 Έκδοση ή μη παραστατικών εσόδου κατά τη διέλευση οχημάτων από σταθμούς διοδίων χωρίς την καταβολή του σχετικού αντιτίμου, λόγω παραβατικής συμπεριφοράς των διερχομένων οδηγών

(Έκδοση ή μη παραστατικών εσόδου κατά τη διέλευση οχημάτων από σταθμούς διοδίων χωρίς την καταβολή του σχετικού αντιτίμου, λόγω παραβατικής συμπεριφοράς των διερχομένων οδηγών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 3/12/2010
Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1162197 ΕΞ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο :

ΘΕΜΑ: Έκδοση ή μη παραστατικών εσόδου κατά τη διέλευση οχημάτων από σταθμούς διοδίων χωρίς την καταβολή του σχετικού αντιτίμου, λόγω παραβατικής συμπεριφοράς των διερχομένων οδηγών.

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής αίτησής σας, με την οποία θέτετε υπόψη μας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις διέρχονται οχήματα από τους σταθμούς διοδίων, που εκμεταλλεύεται η εταιρεία σας, των οποίων οι οδηγοί επιδεικνύοντας παραβατική συμπεριφορά δεν καταβάλλουν το σχετικό αντίτιμο των διοδίων, διέρχονται όμως από τους σταθμούς, και περαιτέρω ερωτάτε εάν θα πρέπει να εκδοθούν ή όχι στην περίπτωση αυτή τα σχετικά παραστατικά εσόδου, θέτοντας επιπλέον υπόψη μας ότι για τα εν λόγω οχήματα ακολουθείται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του εικοσαπλασίου του οφειλόμενου τέλους, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την Α.Υ.Ο. 1037084/289/0015/ΠΟΛ.1114/26.4.2001 καθορίστηκαν τα παραστατικά εσόδου που εκδίδονται για τη διέλευση οχημάτων από σταθμούς διοδίων στην ελληνική επικράτεια, σε κάθε περίπτωση παραχώρησης της εκμετάλλευσής τους σε επιτηδευματίες. Με τις διατάξεις της παρ. 1 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης ορίζεται μεταξύ άλλων ότι τα παραστατικά αυτά εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις των άρθρων 12 (παρ. 16β) και 13 (παρ. 4) του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992). Τα ανωτέρω τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής και για την περίπτωση της εκμετάλλευσης των διοδίων.........από την.............εταιρεία σας, βάσει των αριθμ. 1030077/188/0015/1.6.2007 και 1066678/364/0015/18.9.2008 απαντητικών μας εγγράφων προς εσάς.

2. Περαιτέρω, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 3) και 12 (παρ. 14) του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα εάν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο ή η Α.Π.Υ. εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης υπηρεσιών και όχι αργότερα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων.

3. Ενόψει των ανωτέρω, δεδομένου ότι η καταβολή των ειδικών τελών κυκλοφορίας (διόδια), στην περίπτωση που μνημονεύετε στη σχετική αίτησή σας, προαπαιτείται προκειμένου να γίνει χρήση του αυτοκινητόδρομου, τα σχετικά παραστατικά εσόδου (αποδείξεις είσπραξης διοδίων βάσει των διατάξεων που αναφέρονται ανωτέρω στην παρ. 1 του παρόντος) εκδίδονται με τη διέλευση κάθε οχήματος από το σταθμό διοδίων, όπου καθίσταται απαιτητό το αντίτιμο για την υπηρεσία που πρόκειται να παρασχεθεί και δεν εξαρτάται η έκδοσή τους από την καταβολή - είσπραξη ή μη του αντιτίμου εξαιτίας της ενδεχόμενης παραβατικής συμπεριφοράς των διερχομένων οδηγών, η διέλευση ή μη των οποίων άλλωστε στην περίπτωση αυτή, αποτελεί οργανωτικό σας πρόβλημα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο