Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ6Α 1039626 ΕΞ 9.3.2012.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-03-2012 ]

Αριθμ. Δ6Α 1033376 ΕΞ 28.2.2012 Χαρακτηρισμός οφειλών ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, η επιδίωξη της είσπραξης των οποίων υπάγεται και στην αρμοδιότητα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

(Χαρακτηρισμός οφειλών ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, η επιδίωξη της είσπραξης των οποίων υπάγεται και στην αρμοδιότητα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αριθμ. Δ6Α 1033376 ΕΞ2012

(ΦΕΚ Β' 499/28-02-2012)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α/2011).

2. Την Α.Υ.Ο. Δ6Α 1161279 ΕΞ 25.11.2011 (ΦΕΚ2860Β/19.12.2011).

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)

4. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ 25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β/8.12.2011) απόφασης του Πρωθυπουργού περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

5. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

1. Ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους οφειλές, η επιδίωξη της είσπραξης των οποίων υπάγεται και στην αρμοδιότητα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται οι συνολικές βασικές οφειλές ανά οφειλέτη άνω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης. Το ανωτέρω όριο οφειλών μπορεί να μειώνεται ώστε ο αριθμός των εξεταζόμενων υποθέσεων να είναι τουλάχιστον χίλιες πεντακόσιες (1.500).

(Το δεύτερο εδάφιο τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση Δ6Α 1039626 ΕΞ 9.3.2012)

2. Η ανωτέρω αρμοδιότητα διατηρείται για δύο έτη από τη μείωση των οφειλών κάτω του ανωτέρω ορίου για οποιοδήποτε λόγο.

3. Η επιδίωξη της είσπραξης για τις ανωτέρω οφειλές γίνεται κατά προτεραιότητα με συνδυασμένες και συμπληρωματικές ενέργειες έναντι άλλων μικρότερων οφειλών.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο