Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-04-1997 ]

ΠΟΛ.1141/22.4.1997 Παράταση προθεσμίας υποβολής της ετήσιας οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών οικονομικού έτους 1997 που υποβάλλεται από νομικά πρόσωπα αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και περιλαμβάνει ποσά επιδόματος αυξημένης ευθύνης

(Παράταση προθεσμίας υποβολής της ετήσιας οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών οικονομικού έτους 1997 που υποβάλλεται από νομικά πρόσωπα αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και περιλαμβάνει ποσά επιδόματος αυξημένης ευθύνης )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 22 Απριλίου 1997
Αρ.Πρωτ.:1039396/731/Α.0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1141

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής της ετήσιας οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών οικον. έτους 1997 που υποβάλλεται από νομικά πρόσωπα αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και περιλαμβάνει ποσά επιδόματος αυξημένης ευθύνης.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 45, 46, 57, 59, 86 και 87 του Ν.2238/1994, που καθορίζουν την έννοια, την απόδοση και τις κυρώσεις του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες.
2. Την 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
3. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων.
4. Το ΔΥ5α/5936/3.4.1997 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας / Διεύθυνση Οικονομικού, με το οποίο εκθέτει τα προβλήματα που ανέκυψαν από την καταβολή του επιδόματος αυξημένης ευθύνης στο προσωπικό των νομικών προσώπων αρμοδιότητάς του.
5. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η προθεσμία υποβολής της ετήσιας οριστικής δήλωσης οικονομικού έτους 1997 φόρου μισθωτών υπηρεσιών, που έληξε στις 31.3.1997, της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994, των υποχρέων νομικών προσώπων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, η οποία οριστική δήλωση περιλαμβάνει και ποσά επιδόματος αυξημένης ευθύνης, που καταβάλλεται με την ΔΥ13β/ΟΙΚ.62034/1996 (ΦΕΚ 740 τ.Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3β του άρθρου 8 του Ν.2430/1996 (ΦΕΚ 662 τ.Α'), για τα οποία ποσά δεν έχει αποδοθεί ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών, παρατείνεται μέχρι 30.5.1997.


2. Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών αυτής της περίπτωσης πρέπει να αποδοθεί με προσωρινή δήλωση, το αργότερο μέχρι 30.5.1997, στις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες.

3. Τα ποσά επιδόματος αυξημένης ευθύνης που καταβλήθηκαν το 1997 και συμπεριλήφθηκαν στις βεβαιώσεις αποδοχών οικονομικού έτους 1997, εξαιρετικά για τις περιπτώσεις αυτές των νομικών προσώπων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, θεωρούνται εισοδήματα χρήσης 1996.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο