Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-2012 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 7/23.2.2012 Αναδρομική απαλλαγή από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ των “παλαιών” ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ που ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στον Οργανισμό χωρίς να είναι συναφής με την ιδιότητά τους για την οποία είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ

(Αναδρομική απαλλαγή από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ των “παλαιών” ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ που ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στον Οργανισμό χωρίς να είναι συναφής με την ιδιότητά τους για την οποία είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ, 23/2/2012
ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ16/4/15631

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
10432 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ
ΤΗΛ. : 210 - 5285569
FAX : 210 - 5229840

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 7

ΘΕΜΑ : «Αναδρομική απαλλαγή από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ των “παλαιών” ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ που ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στον Οργανισμό χωρίς να είναι συναφής με την ιδιότητά τους για την οποία είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ»

ΣΧΕΤ. : «Οι αρ. 79/10, ΟΑΕΕ.17/11 και Ο.Α.Ε.Ε. 75/11 εγκύκλιες οδηγίες»

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγκύκλιων οδηγιών, με τις οποίες σας ενημερώσαμε για την υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ των “παλαιών” ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ-Ταμείο Νομικών), οι οποίοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα υπαγόμενη στον ΟΑΕΕ, εφόσον δεν είναι συναφής με την ιδιότητα για την οποία υπάγονται στους αντίστοιχους τομείς του ΕΤΑΑ και με αφορμή ερωτήματα από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού, αναφορικά με τη δυνατότητα ή μη αναδρομικής απαλλαγής από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ των “παλαιών” ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ, παράλληλα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ οι οποίοι δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως για το νέο ασφαλιστικό καθεστώς που τους διέπει και προσέρχονται ακόμα και σήμερα για εγγραφή στα Μητρώα ασφαλισμένων του Οργανισμού, με συνέπεια την αναδρομική υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο Κανονισμό Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ (Υπ. Αποφ. αρ. 35/1385/29-9-99) άρθρο 3 προβλέπεται ότι η απαλλαγή από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ αρχίζει από τον επόμενο μήνα υποβολής της αίτησης, εκτός εάν το δικαίωμα ασκηθεί κατά την ημερομηνία εγγραφής στα μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, οπότε η απαλλαγή χωρεί από της εγγραφής.

Επειδή για την προαναφερόμενη κατηγορία ασφαλισμένων δημιουργήθηκε ένα νέο ασφαλιστικό καθεστώς για το οποίο δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως ώστε να επιλέξουν τον φορέα παροχών υγείας τους και για λόγους χρηστής διοίκησης:

Η απαλλαγή από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ για έναν “παλαιό” ασφαλισμένο του ΕΤΑΑ που ήδη είχε δραστηριότητα πριν την 1/8/10 και συνεχίζει, θα χωρεί αναδρομικά από την ημερομηνία υπαγωγής στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού με την προϋπόθεση ότι το σχετικό δικαίωμα θα ασκηθεί κατά την εγγραφή.

Σε διαφορετική περίπτωση η απαλλαγή αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης.

Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο