Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-1997 ]

ΠΟΛ.1136/18.4.1997 Ολοκλήρωση εφαρμογής της 1049691/3184/0009Α/ΠΟΛ.1099/27.4.1994 απόφασης Υπουργού Οικονομικών

(Ολοκλήρωση εφαρμογής της 1049691/3184/0009Α/ΠΟΛ.1099/27.4.1994 απόφασης Υπουργού Οικονομικών )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΟλοκλήρωση εφαρμογής της 1049691/3184/0009Α/απόφασης Υπουργού Οικονομικών
1044532/1279/ΠΟΛ.1136/18.4.1997

Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α').
 2. Την 1049691/3184/0009Α'/απόφασή μας "Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων" (ΦΕΚ 354 Β').
 3. Την 1088861/5721/0009Α'/ απόφασή μας "Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1049691/3184/0009Α'/απόφασης Υπουργού Οικονομικών".
 4. Την ανάγκη ολοκλήρωσης της εφαρμογής της απόφασης 1049691/3184/0009Α'/για το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων που υπάγονται σ' αυτήν.
 5. Την 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών" (ΦΕΚ 922 Β').
 6. Οτι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε την 31η Ιουλίου 1997 τελική ημερομηνία για την εφαρμογή της απόφασής μας 1049691/3184/0009Α'/"Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων" (ΦΕΚ 354 Β'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 1088861/5721/0009Α'/ απόφασή μας.

2. Οι επιτηδευματίες, με εκκρεμείς υποθέσεις οι οποίες δεν εξαιρούνται από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης και δεν έλαβαν, για οποιοδήποτε λόγο, το Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα της παραγρ. 1 του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης, εφόσον επιθυμούν να περαιώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις τους, πρέπει να προσέλθουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. το αργότερο μέχρι 20.6.1997, να καταθέσουν αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις της απόφασης και να παραλάβουν το προβλεπόμενο Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση της αίτησης. Μετά την ημερομηνία αυτή, καμιά αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Ως προς την προθεσμία και τη διαδικασία αποδοχής του Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1099/1994.

3. Παρέχεται η δυνατότητα στους επιτηδευματίες που έχουν ήδη λάβει το Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα και έχει παρέλθει η προθεσμία ενός μήνα από την παραλαβή, να προσέλθουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και να υπογράψουν σχετική πράξη αποδοχής μέχρι 31.5.1997, εφόσον για τις εκκρεμείς υποθέσεις τους:

α) Δεν έχει εκδοθεί εντολή διενέργειας τακτικού ή προσωρινού ελέγχου ή

β) Εχει εκδοθεί εντολή διενέργειας τακτικού ή προσωρινού ελέγχου, αλλά, πέραν της θεώρησης των βιβλίων και, όπου απαιτείται, της κατάστρωσης των οικονομικών δεδομένων και των λογαριασμών εξαγωγής των αποτελεσμάτων, όπως προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία, δεν έχουν γίνει άλλες ελεγκτικές ενέργειες.

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  Up
  Close
  Close
  Κλείσιμο