Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-04-1997 ]

ΠΟΛ.1140/22.4.1997 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών Δικαστικών Λειτουργών έτους 1996

(Φορολογική μεταχείριση αμοιβών Δικαστικών Λειτουργών έτους 1996 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 22 Απριλίου 1997
Αριθμ.Πρωτ.: 1046546/842/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1140

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβών Δικαστικών Λειτουργών έτους 1996.

Στη συνέχεια της 1033036/546/0012Α'/διαταγής μας, σας παρέχουμε συμπληρωματικά και τις ακόλουθες οδηγίες:


1. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών οικονομικού έτους 1997, που έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με την ανωτέρω διαταγή, θα προωθούνται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. για εκκαθάριση, με βάση τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, αφού προηγουμένως συμπληρωθούν και κωδικογραφηθούν
σύμφωνα με τις σχετικές διαταγές.


2. Στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις των παραπάνω φορολογουμένων δεν είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με την παραπάνω ΠΟΛ.1099/1997 διαταγή μας, θα καλούνται οι ίδιοι όπως, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, προσέλθουν στη Δ.Ο.Υ. για να διορθώσουν τη δήλωσή τους. Αφού διορθωθούν οι δηλώσεις αυτές από τους ίδιους τους φορολογούμενους, θα στέλνονται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. για εκκαθάριση ως ανωτέρω.


3. Αν δεν προσέλθουν οι πιο πάνω φορολογούμενοι για να διορθώσουν μόνοι τους τις δηλώσεις τους, θα προβείτε ΟΙΚΟΘΕΝ στις ακόλουθες ενέργειες:


α) Θα διαγράψετε με γραμμή (όχι διορθωτικό) το ποσό του γράφεται στους Κ.Α. 301-302 του πίνακα 7 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και επάνω ακριβώς από το διαγραφέν ποσό θα αναγράψεται το 50% του συνολικού καθαρού ποσού των τακτικών αποδοχών και των αναδρομικών που γράφονται στο πίνακα ΙΙ της Βεβαίωσης Αποδοχών (αμοιβές που φορολογούνται).


β) Το υπόλοιπο 50% του προηγούμενου ποσού θα το αναγράψετε, κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφτηκε προηγουμένως, στους Κ.Α. 657-658 του πίνακα 12 της δήλωσης.

γ) Αν στους Κ.Α. 301-302 περιλαμβάνονται και άλλα ποσά που δεν έχουν σχέση με τις αμοιβές αυτές και έχουν καταχωρηθεί με βάση την ίδια ή άλλη βεβαίωση αποδοχών, τα ποσά αυτά δεν θα μειώνονται, αλλά θα προσθέτονται συνολικά στο νέο ποσό πάνω από το διαγραφέν.


Οι δηλώσεις αυτής της κατηγορίας που θα έχουν διορθωθεί οίκοθεν, θα σταλούν στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. με ειδική ξεχωριστή αποστολή, για εκκαθάριση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

4. Τέλος, για τις δηλώσεις που ήδη έχουν σταλεί για εκκαθάριση στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. χωρίς να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με την ανωτέρω ΠΟΛ.1099/1997 διαταγή μας, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία που περιγράφηκε στην παράγραφο 3 της παρούσας, μετά την επιστροφή τους στη Δ.Ο.Υ. ως εκκαθάριση οίκοθεν τροποποιητικής δήλωσης μετά από αίτηση του φορολογούμενου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο