Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-09-2003 ]

ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 72/5.9.2003 ΘΕΜΑ: Αναδρομική αύξηση εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για α) τους ασφαλιζόμενους με τις διατάξεις των Κεφαλαίων Η, Θ, Ι και ΙΑ (β κατηγορία) του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ, β) τις αποκλειστικές νοσοκόμες και γ) τους ασφαλιζόμενους που έχουν αποχωρήσει.

(ΘΕΜΑ: Αναδρομική αύξηση εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για α) τους ασφαλιζόμενους με τις διατάξεις των Κεφαλαίων Η, Θ, Ι και ΙΑ (β κατηγορία) του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ, β) τις αποκλειστικές νοσοκόμες και γ) τους ασφαλιζόμενους που έχουν αποχωρήσει. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αναδρομική αύξηση εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για: α) τους ασφαλιζόμενους με τις διατάξεις των κεφαλαίων Η, Θ, Ι και ΙΑ (β κατηγορία) του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ, β) τις αποκλειστικές νοσοκόμες και γ) τους ασφαλιζόμενους που έχουν αποχωρήσει

Εγκύκλιος ΙΚΑ 72/5.9.2003

Σχετ.: Η εγκύκλιος 56/2003.
Με την ανωτέρω σχετική κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.3144/2003, που αφορούν θέματα Ασφάλισης και Εσόδων. Συγκεκριμένα με το άρθρο 7, παρ. Γ του νόμου αυτού ορίσθηκε αναδρομική αύξηση της εισφοράς που καταβάλλουν οι εργοδότες και οι ασφαλισμένοι υπέρ του Οργανισμού της Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ).
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, οι διαφορές εισφορών, που θα προκύψουν για απασχολήσεις από 29.4.2002 - 30.9.2003 θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εάν καταβληθούν μέχρι 28.11.2003. Οι καταβολές μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη.

Ομως, τα πρόσωπα που ασφαλίζονται μέσω Σωματείων, Συνεργατικών και Συνεταιρισμών, βάσει των διατάξεων των κεφαλαίων Η, Θ, Ι και ΙΑ (β κατηγορία), του Κ.Α. του ΙΚΑ, καθώς και οι αποκλειστικές νοσοκόμες, επειδή υπάρχουν ιδιαιτερότητες στο τρόπο ασφάλισής τους, θα αντιμετωπισθούν διαφορετικά.

Οσον μεν αφορά τις εισφορές των ασφαλισμένων, θα καταβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ανωτέρω εγκύκλιο, δηλαδή, οι εισφορές για απασχολήσεις από 29.4.2002  30.9.2003, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εάν καταβληθούν μέχρι 28.11.2003.

Οσον αφορά, όμως, τις εισφορές του εργοδότη, επειδή, όπως προαναφέρθηκε, η ασφάλιση των ασφαλιζόμενων με τα κεφαλαίων Η, Θ, Ι και ΙΑ (β κατηγορία) του Κ.Α. του ΙΚΑ όπως και των αποκλειστικών νοσοκόμων, παρουσιάζει ιδιομορφίες (μεσολάβηση των διοικήσεων των Σωματείων, Συνεταιρισμών κ.λπ. στην είσπραξη της εργοδοτικής εισφοράς συγχρόνως με την αμοιβή, μη σταθερός εργοδότης κ.λπ.), που καθιστούν αδύνατη την είσπραξη αυτών αναδρομικά, η καταβολή τους θα αρχίσει για τις απασχολήσεις που θα λάβουν χώρα από την 1.11.2003 για τα Σωματεία κ.λπ. και από την 1.10.2003 για τις αποκλειστικές νοσοκόμες.

Θα πρέπει, επομένως, να ειδοποιηθούν έγκαιρα οι διοικήσεις των Σωματείων και Συνεταιρισμών, καθώς και οι εκπρόσωποι των Συνεργατικών, ώστε να αρχίσουν την είσπραξη της Εργοδοτικής Εισφοράς για τις απασχολήσεις από την 1.11.2003 και μετέπειτα.

Επειδή οι διατάξεις του άρθρου 7, παρ. Γ του Ν.3144/2003 δεν αναφέρονται καθόλου στην περίπτωση είσπραξης της εισφοράς εργαζομένων που έχουν ήδη αποχωρήσει μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου, για λόγους χρηστής διοίκησης θεωρούμε ότι για τα ανωτέρω πρόσωπα θα πρέπει να καταβληθούν μόνο οι εργοδοτικές εισφορές.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο