Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-02-2012 ]

Αριθ. πρωτ.: Α11/60192/6400/1.2.2012 Έλεγχοι νομιμότητας κυκλοφορίας φορτηγών - Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α' 49) - Ταχυμεταφορές (courier) - Ορθή συμπλήρωση του Συνοδευτικού Δελτίου Ταχυμεταφοράς (ΣΥΔΕΤΑ)

(Έλεγχοι νομιμότητας κυκλοφορίας φορτηγών - Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α' 49) - Ταχυμεταφορές (courier) - Ορθή συμπλήρωση του Συνοδευτικού Δελτίου Ταχυμεταφοράς (ΣΥΔΕΤΑ))

Κατηγορία: Λοιπά

Παπάγου, 1/2/2012
Αριθ. Πρωτ.: Α11/60192/6400

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών
Τμήμα Α’ Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Παπάγου, Τ.Κ. 10191
Πληροφορίες : X. Πασχάλη
Tηλέφωνο : 2106508512
: 2131308512
Fax : 2106508491

Θέμα: Έλεγχοι νομιμότητας κυκλοφορίας φορτηγών - Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α' 49) - Ταχυμεταφορές (courier) - Ορθή συμπλήρωση του Συνοδευτικού Δελτίου Ταχυμεταφοράς (ΣΥΔΕΤΑ)

Σχετ.: (1) Η υπ' αριθμ. Α11/οικ.50640/4810/2010 (ΦΕΚ Β' 1664) υπουργική απόφαση
(2) Το με αρ. πρωτ. 48945/Φ.620/21-12-2011 έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

1. Σε συνέχεια της ανωτέρω υπό (1) υπουργικής απόφασης για την χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε επιχειρήσεις ταχυμεταφορών (courier), σας διαβιβάζεται για ενημέρωση και εφαρμογή το σχετικό (2) έγγραφο της ΕΕΤΤ που αφορά την ορθή συμπλήρωση του Συνοδευτικού Δελτίου Ταχυμεταφοράς (ΣΥΔΕΤΑ) κατά τη διενέργεια μεταφορών με φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών.

2. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο και με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ (Απόφαση ΕΕΤΤ υπ' αριθμ. 504/145, ΦΕΚ Β' 46/19-1-2009), το ΣΥΔΕΤΑ που προσαρτάται στο ταχυδρομικό αντικείμενο φέρει τουλάχιστον:

(α) Την επωνυμία ή/ και το διακριτικό τίτλο, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης κατόχου της Γενικής Άδειας,

(β) το διακριτικό αναγνώρισης του Παραρτήματος IV του Κανονισμού και

(γ) τα στοιχεία του ταχυδρομικού αντικειμένου που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό του ταχυδρομικού αντικειμένου από το Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (ΕΣΠΕΤΑ) της επιχείρησης.

3. Σύμφωνα με το έγγραφο, η ΕΕΤΤ απευθύνει συστάσεις για την συμπλήρωση του ΣΥΔΕΤΑ με τα πλήρη στοιχεία του ταχυδρομικού αντικειμένου, εφ' όσον όμως η επιχείρηση τηρεί τα πλήρη στοιχεία του ταχυδρομικού αντικειμένου σε ψηφιακή μορφή στο ΕΣΠΕΤΑ ή/και σε ψηφιακές συσκευές χειρός, το ΣΥΔΕΤΑ μπορεί να φέρει τουλάχιστον:

(α) Την επωνυμία ή/ και το διακριτικό τίτλο, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης κατόχου της Γενικής Άδειας,

(β) το διακριτικό αναγνώρισης του Παραρτήματος IV του Κανονισμού και

(γ) τον μοναδικό αριθμό ή κωδικό ταυτοποίησης ταχυδρομικού αντικειμένου.

4. Σε περίπτωση όπου, παρά τις διευκρινίσεις που δίνονται με το σχετικό έγγραφο από την ΕΕΤΤ, κατά τον έλεγχο καθ' οδόν υπάρχει αμφιβολία για την πληρότητα των στοιχείων του ΣΥΔΕΤΑ, το όργανο ελέγχου απευθύνεται εγγράφως στην ΕΕΤΤ για τις απόψεις της στην συγκεκριμένη υπόθεση.Ο Διευθυντής
Τρ. Παπατριανταφύλλου

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο