Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-01-2012 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΔ 5002755 ΕΞ 19.1.2012 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)- Άρση ορισμένων περιορισμών κυκλοφορίας των πετρελαιοκίνητων οχημάτων

(Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)- Άρση ορισμένων περιορισμών κυκλοφορίας των πετρελαιοκίνητων οχημάτων)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2012
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΔ 5002755 ΕΞ2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Κ. Μελανίτου
Τηλέφωνο:210.69.87.406
FAX:210.69.87.408
E-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)- Άρση ορισμένων περιορισμών κυκλοφορίας των πετρελαιοκίνητων οχημάτων»
ΣΧΕΤ. Η αριθμ.πρωτ. Δ.1130/705/0017/4-08-1992 Ε.Δ.Υ.Ο.

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή το άρθρο 50 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25- 11-2011), με τις διατάξεις του οποίου τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι τεσσάρων χιλιάδων (4.000) χιλιογράμμων και τα πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης εξαιρούνται των περιορισμών κυκλοφορίας στις περιοχές των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, που καθορίσθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1959/1981 (ΦΕΚ 123/Α), εφόσον η τεχνολογία τους πληροί εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΚ ) 715/2007 της 20ης Ιουνίου 2077 (Euro V και Euro VI) ή μεταγενέστερου.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι, η εν λόγω διάταξη κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς τις αρμόδιες για την ταξινόμηση των αυτοκινήτων οχημάτων υπηρεσίες, με την αριθμ.πρωτ. 55697/4988/8.12.2011 εγκύκλιο διαταγή, η οποία αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο http://et.diavgeia.gov.gr με Αριθμό Δικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 45651-6ΥΓ (επισυνάπτεται για διευκόλυνσή σας).

Κατόπιν των ανωτέρω, οι οδηγίες που είχαν παρασχεθεί με την ανωτέρω σχετική Ε.Δ.Υ.Ο., με την οποία είχαν κοινοποιηθεί οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α) για την αναγραφή περιοριστικής ένδειξης επί των εκδιδόμενων πιστοποιητικών ταξινόμησης οχημάτων, στις περιπτώσεις έκδοσης πιστοποιητικών ταξινόμησης πετρελαιοκίνητων φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους μέχρι τεσσάρων (4) τόνων και πετρελαιοκίνητων επιβατικών που πληρούν τις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2007 ή μεταγενέστερου (Euro V και Euro VI), δεν έχουν πλέον εφαρμογή.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
Φ. ΤΣΟΥΡΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο