Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-1997 ]

ΠΟΛ.1124/9.4.1997 Παράταση εξόφλησης για οφειλές στις Δ.Ο.Υ.

(Παράταση εξόφλησης για οφειλές στις Δ.Ο.Υ. )

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

 Αθήνα, 9 Απριλίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1040740/3596-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.10/04/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)

ΠΟΛ.: 1124

ΤΜΗΜΑ Α'
ΑΠΟΦΑΣΗ

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2198/1994 "Περί ρυθμίσεως των
ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο".
2. Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2443/1996 (ΦΕΚ 265 Α') "περί
διευκολύνσεων φορολογουμένων".
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 15 Ν.2198/1994, που ισχύουν και στη
συγκεκριμένη ανωτέρω περίπτωση, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 8 του
Ν.1284/1992, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να
παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις.
4. Το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί αιτήματα οφειλετών του Δημοσίου, οι οποίοι
κατέβαλαν μεν την α' δόση της ρύθμισης της παρ. 2 άρθρου 21 του Ν.2443/1996,
απώλεσαν όμως αυτή, λόγω μη καταβολής δύο (2) συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων και
ζητούν να επανενταχθούν στις ευεργετικές διατάξεις της.
5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό
Προϋπολογισμό.
6. Την αριθμ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β') κοινή απόφαση
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες
στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε
Παρατείνουμε μέχρι 30.4.1997 την ημερομηνία καταβολής της 2ης, 3ης, 4ης, και
5ης δόσης των οφειλών προς το Δημόσιο που ρυθμίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγρ. 2 του άρθρου 21 Ν.2443/1996.
Στην εν λόγω ρύθμιση, συνεπώς, επανεντάσσονται όσοι έχουν καταβάλει τουλάχιστον
την 1η δόση της ρύθμισης και μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία καταβάλλουν όλες τις
καθυστερούμενες δόσεις, οι οποίες θα επιβαρύνονται στο σύνολό τους (κεφάλαιο
συν προσαύξηση, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής της 1ης
δόσης της ρύθμισης) με προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%) ανά μήνα καθυστέρησης
καταβολής σύμφωνα με τη ρύθμιση.
Η χορηγούμενη παράταση δεν επηρεάζει το προβλεπόμενο ποσοστό έκπτωσης των
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε περίπτωση ολικής εξόφλησης των
οφειλόμενων χρεών (παρ. 4 άρθρ. 15 Ν.2198/1994).
Επομένως, για ολική εξόφληση ρυθμιζόμενων χρεών, που θα γίνει μέσα στο μήνα
Απρίλιο 1997 (διάστημα καταβολής της 6ης δόσης της ρύθμισης), θα χορηγείται
έκπτωση επί του υπολοίπου των οφειλόμενων προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Για τις δόσεις που δεν καταβλήθηκαν
εμπρόθεσμα (2η, 3η, 4η και 5η), δεν χορηγείται έκπτωση επί των οφειλόμενων σ'
αυτές προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο Β' τεύχος
αυτής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο