Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-1997 ]

ΠΟΛ.1116/28.3.1997 Ενταξη σε κατηγορία βιβλίων των πρατηριούχων χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων

(Ενταξη σε κατηγορία βιβλίων των πρατηριούχων χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 28 Μαρτίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1018617/126/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1116

ΘΕΜΑ: ΄Ενταξη σε κατηγορία βιβλίων των πρατηριούχων χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

Με αφορμή σχετικό αίτημα, που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, διευκρινίζονται τα εξής:


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 περίπτ. ιδ' του άρθρου 4 του Π.Δ.186/1992, οι πρατηριούχοι χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων εντάσσονται στη δεύτερη κατηγορία βιβλίων, ανεξάρτητα ύψους ακαθαρίστων εσόδων. Οταν, όμως, έχουν και δεύτερο κλάδο, εντάσσονται με βάση το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων και από τους δύο κλάδους και σε κατηγορία όχι κατώτερη της δεύτερης. Η ειδική ένταξη δεν έχει εφαρμογή εάν πρόκειται για ανώνυμη εταιρία ή ΕΠΕ, οπότε στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του
άρθρου 4 του κώδικα, τηρούνται υποχρεωτικά βιβλία τρίτης κατηγορίας.

2. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1028/21.1.1993 έχει γίνει δεκτό ότι τα έσοδα από την πώληση των σπίρτων και αναπτήρων (μόνο), δεν διαφοροποιούν την ειδική ένταξη των επιτηδευματιών που πωλούν καπνοβιομηχανικά προϊόντα.

3. Κατ' αναλογία των ανωτέρω και επειδή οι πωλήσεις τσιγαρόχαρτων τελούν σε άμεση σχέση με τις πωλήσεις των προϊόντων αυτών, γίνεται δεκτό ότι, για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων, τα έσοδα από τα είδη αυτά (τσιγαρόχαρτα), δεν διαφοροποιούν την ειδική ένταξη των επιτηδευματιών αυτών στη δεύτερη κατηγορία βιβλίων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο