Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-01-2012 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΠΕΙΣ Α 1002745 ΕΞ 9.1.2012 Κοινοποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1243/2011 παράτασης υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.08.2011) και παροχή σχετικών οδηγιών

(Κοινοποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1243/2011 παράτασης υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.08.2011) και παροχή σχετικών οδηγιών)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: ΔΠΕΙΣ Α 1002745 ΕΞ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Τμήμα : Α

Tηλέφωνα: 210 3635963, -480
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1243/2011 παράτασης υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.08.2011) και παροχή σχετικών οδηγιών.

Σχετ. έγγρ.: ΠΟΛ.1224/27.10.2011

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση την ανωτέρω Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1243/1.12.2011, ΦΕΚ Β’ 2781/2011, με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στις ανωτέρω διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.4002/2011, με τις οποίες ρυθμίζονται χρέη των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων, επιχειρήσεων και συνδέσμων αυτών και παρέχουμε οδηγίες για ενιαία εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, σε συνδυασμό με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1266/30.12.2011 με την οποία παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωμένων χρεών, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2012.

Τα προαναφερθέντα χρέη προς το Δημόσιο των πρωτοβάθμιων και των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων που ανήκουν σε ΟΤΑ, καθώς και των συνδέσμων Ο.Τ.Α., που είναι βεβαιωμένα στις Δ.Ο.Υ. ή τα Τελωνεία μέχρι τις 22 Αυγούστου 2011 και αφορούν περιόδους μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2010, ρυθμίζονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, που υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2012 σε δύο (2) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις χωρίς τις αναλογούσες κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ή εφάπαξ με ταυτόχρονη απαλλαγή και από φορολογικές προσαυξήσεις ή φορολογικά πρόστιμα.

Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται και οφειλές που θα βεβαιώνονται στις παραπάνω Υπηρεσίες μετά τις 22 Αυγούστου 2011, καθώς και μετά από φορολογικούς ελέγχους ή αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και θα αφορούν οφειλές που ανάγονται σε χρόνο μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2010.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. ΔΠΕΙΣ Α 1141203 ΕΞ 10.10.2011 των φορολογικών δ/νσεων.
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Ε. Χατζηπαναγιώτου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο