Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-1997 ]

ΠΟΛ.1114/28.3.1997 Τρόπος και χρόνος καταβολής φ.μ.α. για δηλώσεις που υποβλήθηκαν μετά τις 18.2.1997 με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν.Δ.987/1971 και της περ. θ του άρθρου 6 Α.Ν.1521/1950

(Τρόπος και χρόνος καταβολής φ.μ.α. για δηλώσεις που υποβλήθηκαν μετά τις 18.2.1997 με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν.Δ.987/1971 και της περ. θ του άρθρου 6 Α.Ν.1521/1950 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 28 Μαρτίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1036989/197/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1114

ΘΕΜΑ: Τρόπος και χρόνος καταβολής φ.μ.α. για δηλώσεις που υποβλήθηκαν μετά τις 18.2.1997 με τις προϊσχύουσες διατάξεις του ν.δ. 987/71 και της περ. θ' του άρθρου 6 α.ν. 1521/1950.

Εχοντας υπόψη:


1) Τις διατάξεις του Ν.Δ.987/1971 "περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως της επί σκοπώ οικοδομήσεως, συνενώσεως οικοπέδων"- όπως ίσχυε μέχρι 17.2.1997.

2) Την περ. θ' του άρθρου 6 του Α.Ν.1521/1950 "περί φόρου μεταβίβασης ακινήτων", όπως ίσχυε μέχρι 17.2.1997.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 2 και της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α') "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις".

4) Την αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

5) Την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από τη μη έγκαιρη κοινοποίηση διατάξεων του Ν.2459/1997.

6) Από την απόφασή μας αυτή δεν προκύπτει δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Οσες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων έχουν υποβληθεί, με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν.Δ.987/1971 (ΦΕΚ 193 Α') και της περίπτωσης θ' του άρθρου 6 του Α.Ν.1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α'), στις 18, 19, 20, 21, 24 και 25 Φεβρουαρίου 1997 και δεν κατεβλήθη φόρος μεταβίβασης γι' αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 και της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α'), να κληθούν οι υπόχρεοι από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., εντός προθεσμίας ενός μηνός, να καταβάλουν τον αναλογούντα φόρο χωρίς την καταβολή προσθέτων φόρων. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο