Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-01-2012 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 75/30.12.2011 Επέκταση της συνάφειας των παλαιών ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ και στην περίπτωση υγειονομικών και νομικών με νομοθετική ρύθμιση

(Επέκταση της συνάφειας των παλαιών ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ και στην περίπτωση υγειονομικών και νομικών με νομοθετική ρύθμιση)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ, 30/12/2011
ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/123/1702

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
10432 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡ. : Μ. ΚΟΜΜΑΤΑ
ΤΗΛ. : 210 - 5285580
FAX : 210 - 5229840

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 75

ΘΕΜΑ : « Επέκταση της συνάφειας των παλαιών ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ και στην περίπτωση υγειονομικών και νομικών με νομοθετική ρύθμιση»

ΣΧΕΤ. : « 1) Εγκύκλιος 79/2010.
2) Το ΔΙΣΦ/Φ3/125/97766 έγγραφό μας.
3) Εγκύκλιος ΟΑΕΕ.17/11»

Με το ΔΙΑΣΦ/Φ3/125/97766 έγγραφό μας, σας είχαμε διαβιβάσει για ενημέρωση σας το Φ80000/οικ.21466/1211/16-9-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης περί υποχρέωσης ασφάλισης στον ΟΑΕΕ όλων των παλαιών ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ – ΤΣΑΥ – ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ) οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στον ΟΑΕΕ εφόσον δεν είναι συναφής με την ιδιότητα για την οποία υπάγονται στους αντίστοιχους τομείς του ΕΤΑΑ.

Το θέμα ρυθμίστηκε νομοθετικά με το αρθρ. 60 του Ν.3996/2011 που αντικατέστησε το άρθρο 18 του 3863/2010 ως εξής:

Όσοι ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 1/1/1993 και είναι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (05-08-2011) ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α) υπάγονται υποχρεωτικά στην Ασφάλιση του ΟΑΕΕ εφόσον ασκούν δραστηριότητα η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. α του αρθρ. 60 του Ν. 3996/2011 προβλέπεται ότι σε περίπτωση αμφισβήτησης της συνάφειας της επαγγελματικής δραστηριότητας με την επαγγελματική ιδιότητα, για την οποία προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο ΕΤΑΑ, η αμφισβήτηση επιλύεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ).

Στις παραπάνω περιπτώσεις το Περιφερειακό Τμήμα θα διαβιβάζει στην Διεύθυνση Ασφάλισης στο Τμήμα Ασφάλισης : το ιστορικό του ασφαλισμένου και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (καταστατικό σύστασης, τροποιητικό, κλπ) καθώς και τον λόγο αμφισβήτησης προκειμένου το Τμήμα να διαβιβάζει το εν λόγω θέμα στο τμήμα Ελευθέρων Επαγγελματιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την έκδοση γνωμοδότησης από το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ).


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο