Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-2012 ]

ΠΟΛ.1262/29.12.2011 Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία

(Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Τέγα , Ν. Χατζηνικολάου
Τηλέφωνο : 210-3644781
FAX : 210-3642251
e-mail: [email protected]

ΠΟΛ 1262


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (152 Α΄) με τις οποίες καθορίζονται τα τέλη κυκλοφορίας
αυτοκινήτων έτους 2012 και επομένων ετών.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 2873/2000 (285 Α΄),

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του ν. 3052/2002 (221 Α΄),

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (82 Α΄) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2214/1994 (75 Α΄) όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 284/1988 (128 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

7. Την με αριθμό Y 25/8−12−2011 (2792 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιό τητες των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών.

8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποχρέων για την εμπρόθεσμη προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012 καθώς και για τη θέση σε ακινησία των οχημάτων, για λόγους χρηστής διοίκησης και λόγω της εξαγγελθείσης διήμερης απεργίας των εφοριακών υπαλλήλων στις 29 και 30 Δεκεμβρίου 2011,

9. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2012 που καταβάλλονται για τη χορήγηση του ειδικού σήματος και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012 που λήγει την 31−12−2011 καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται μέχρι και την 13−1−2012. Για το χρονικό διάστημα από την 2−1−2012 έως και την 13−1−2012, τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας θα χορηγούνται μόνο από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Παντελής Οικονόμου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο