Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-03-1997 ]

ΠΟΛ.1112/24.3.1997 Απόδοση Φ.Π.Α. επί πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από πλοία ιδιωτικής χρήσεως αναψυχής ή αθλητισμού

(Απόδοση Φ.Π.Α. επί πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από πλοία ιδιωτικής χρήσεως αναψυχής ή αθλητισμού )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 24 Μαρτίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1029994/1182/386/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α/Ι

ΠΟΛ.: 1112

ΘΕΜΑ: Απόδοση Φ.Π.Α. επί πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από πλοία ιδιωτικής χρήσεως αναψυχής ή αθλητισμού.

Με αφορμή προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί σχετικά με την απόδοση του Φ.Π.Α. για πλοηγικά και λοιπά λιμενικά δικαιώματα που εισπράττονται από τις Λιμενικές αρχές της χώρας από πλοία αναψυχής ή αθλητισμού, διευκρινίζουμε τα παρακάτω:


1. Σύμφωνα με την αριθμ. Π.889/392/ΠΟΛ. 32/29.1.1988 ΕΔΥΟ, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, τα πλοηγικά δικαιώματα σκαφών ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται για αναψυχή ή αθλητισμό και τα οποία εισπράττονται από τις Λιμενικές αρχές, υπάγονται σε Φ.Π.Α. με συντελεστή 18%.

2. Περαιτέρω, τονίζεται ότι η διαδικασία απόδοσης του φόρου, καθώς και οι υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο, ορίζονται ρητά με τα άρθρα 29 και 31 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει.

3. Κατά συνέπεια, ύστερα από τα παραπάνω εκτεθέντα, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαδικασία που ακολουθείται στη συναλλακτική πρακτική, καθώς και την ανάγκη της ομοιόμορφης και ομαλής λειτουργίας του συστήματος Φ.Π.Α., η απόδοση στο Δημόσιο του οφειλόμενου Φ.Π.Α. επί των πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από τις Λιμενικές αρχές, θα πραγματοποιείται απευθείας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ/ΔΛΛΕ/ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) στην αρμόδια Γ' ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, η οποία έχει χορηγήσει στην εν λόγω Υπηρεσία ΑΦΜ/ΦΠΑ.
Εδώ σημειώνεται ότι, για την είσπραξη του οφειλόμενου Φ.Π.Α. επί των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι Λιμενικές αρχές υποχρεούνται στην έκδοση των προβλεπομένων από τον Κ.Β.Σ. στοιχείων, τα οποία και μπορούν να θεωρούνται στο όνομα της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΥΕΝ/ΔΛΛΕ/ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ), με αναγραφή σε αυτά και του αρμοδίου Λιμεναρχείου (ουσιαστικά ως υποκατάστημα), από την αρμόδια ΔΟΥ (Γ' ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ).
Οι Λιμενικές αρχές θα αποστέλλουν θεωρημένο αντίγραφο των προαναφερομένων παραστατικών ή θεωρημένη, από την ίδια αρχή, μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση αυτών στην ανωτέρω Υπηρεσία του Υ.Ε.Ν., προκειμένου η Υπηρεσία αυτή να αποδώσει τον Φ.Π.Α. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Γ' ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ) με την υποβολή των προβλεπομένων δηλώσεων Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει (Υποβολή δήλωσης κάθε μήνα).
Τέλος, επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται τουλάχιστον εντός του πρώτου 10ημέρου του επόμενου μήνα, από την έκδοση των στοιχείων, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.Ε.Ν. Τούτο κρίνεται αναγκαίο για την ορθή συμπλήρωση από το Υ.Ε.Ν. των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και την απόδοση του φόρου στο Δημόσιο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο