Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-03-1997 ]

ΠΟΛ.1106/24.3.1997 Επέκταση της 1052041/634/Α0012/ΠΟΛ. 1144/9.4.1993 απόφασής μας για την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από ορισμένους υπόχρεους, και στους εφημεριδοπώλες

(Επέκταση της 1052041/634/Α0012/ΠΟΛ. 1144/9.4.1993 απόφασής μας για την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από ορισμένους υπόχρεους, και στους εφημεριδοπώλες )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 24 Μαρτίου 1997
Αριθμ.Πρωτ.: 1034913/596/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (12η)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1106

ΘΕΜΑ: Επέκταση της 1052041/634/Α'0012/ΠΟΛ. 1144/9-4-1993 απόφασής μας, για την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από ορισμένους υπόχρεους, και στους εφημεριδοπώλες.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α').
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84 Α').
3. Την υπ' αριθμ. 1052041/634/Α0012/ΠΟΛ. 1144/9.4.1993 (ΦΕΚ 290 Β') απόφασή μας για την προθεσμία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από ορισμένους υπόχρεους.

4. Την 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Την ανάγκη επεκτάσεως της προθεσμίας της διάταξης της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Ν.2238/1994 και στους εφημεριδοπώλες, των οποίων ο προσδιορισμός του εισοδήματος εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από την εκκαθάριση δοσοληπτικών λογαριασμών μεταξύ αυτών και των πρακτορείων, από τα οποία διανέμεται ο ημερήσιος και περιοδικός τύπος και τα οποία αποτελούν επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι διατάξεις της 1052041/634/Α0012/ΠΟΛ. 1144/9.4.1993 (ΦΕΚ 290 Β') απόφασής μας για την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από ορισμένους υπόχρεους μέχρι τις 15 Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους εφημεριδοπώλες - φυσικά πρόσωπα, των οποίων ο προσδιορισμός του εισοδήματος εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από την εκκαθάριση των δοσοληπτικών λογαριασμών, μεταξύ αυτών και των επιχειρήσεων των πρακτορείων διανομής του ημερήσιου και περιοδικού τύπου που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στα οποία εμφανίζονται αυτοί οι λογαριασμοί, εφόσον η διαχειριστική περίοδος αυτών των επιχειρήσεων λήγει μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο