Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-2011 ]

Αριθμ. 113523/5.12.2011 Καθορισμός διαδικασίας δέσμευσης και απαγόρευσης εκποίησης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.3849/2010 (Α΄80)

(Καθορισμός διαδικασίας δέσμευσης και απαγόρευσης εκποίησης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.3849/2010 (Α΄80))

Κατηγορία: Πόθεν Έσχες

Αριθμ. 113523

(ΦΕΚ Β' 2834/15-12-2011)

Καθορισμός διαδικασίας δέσμευσης και απαγόρευσης εκποίησης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.3849/2010 (Α΄80)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3213/2003 (Α΄309) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν.3849/2010 (Α΄80) «Τροποποίηση του ν.3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις» και

2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Οι Προϊστάμενοι των υποθηκοφυλακείων ή των κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να εγγράφουν αυθημερόν στα οικεία βιβλία κατασχέσεων ή αντίστοιχα κτηματολογικά φύλλα την, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3213/2003 (Α΄309) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν.3849/2010 (Α΄80), εκδιδόμενη διάταξη του ανακριτή ή το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου με την σχετική αίτηση και περίληψη που θα τους επιδοθεί.

Η διάταξη ή το βούλευμα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή του ακινήτου κατά θέση, έκταση και όρια, τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη και εάν είναι δυνατόν τους τίτλους κτήσεως.

Οι Προϊστάμενοι των υποθηκοφυλακείων ή των κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αποστείλουν σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής της κατασχέσεως στη Δικαστική Αρχή που είχε ζητήσει την καταχώριση προκειμένου να συμπεριληφθεί στη σχετική δικογραφία.

Η εγγραφή της ανωτέρω κατασχέσεως δεν εμποδίζεται από την ύπαρξη άλλων προϋφισταμένων κατασχέσεων και αίρεται με πράξη των οργάνων που την διέταξαν.

Για τις ανωτέρω εγγραφές δεν καταβάλλονται τέλη και δικαιώματα υπέρ οιουδήποτε.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο