Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-03-1997 ]

ΠΟΛ.1099/19.3.1997 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών δικαστικών λειτουργών έτους 1996

(Φορολογική μεταχείριση αμοιβών δικαστικών λειτουργών έτους 1996 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 19 Μαρτίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1033036/546/0012Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (12η)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1099

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβών δικαστικών λειτουργών έτους 1996.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975, όπως ίσχυσε μέχρι 31.12.1996, φόρος εισοδήματος επιβάλονταν μόνο στο μισό της βουλευτικής αποζημίωσης.

2. Ηδη, με τις διατάξεις των παραγράφων 1-5 του άρθρου 10 και του άρθρου 40 του Ν.2459/1997, αντικαταστάθηκε το άρθρο 5 του Ζ' ψηφίσματος του έτους 1975 και από 1.1.1997 το συνολικό ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 (Σχετική 1025602/400/Α0012/ΠΟΛ.1076/28.2.1997 Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών).

3. Περαιτέρω, με την 3670/1994 απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκε ότι η φορολογική μεταχείριση που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' ψηφίσματος, όπως ίσχυσαν μέχρι 31.12.1996, εφαρμόζεται και στις αμοιβές των δικαστικών λειτουργών.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, εξαιρετικά για το οικονομικό έτος 1997, γίνεται δεκτό ότι θα παραλαμβάνονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των δικαστικών λειτουργών, στις οποίες η φορολόγηση των αμοιβών τους που απόκτησαν μέσα στο έτος 1996 θα γίνεται σύμφωνα με όσα κρίθηκαν με την 3670/1994 απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ, με σκοπό να αποφευχθεί η άσκοπη απασχόληση των υπαλλήλων των ΔΟΥ με την υποβολή από τους δικαστικούς λειτουργούς δηλώσεων με επιφύλαξη, προσφυγών και εκκαθαρίσεων ύστερα από δικαστικές αποφάσεις.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο