Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-12-2011 ]

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ70/1012/9.12.2011 Εξαίρεση από την παρακράτηση από τις συντάξεις ΕΤΕΑΜ της ειδικής εισφοράς συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης

(Εξαίρεση από την παρακράτηση από τις συντάξεις ΕΤΕΑΜ της ειδικής εισφοράς συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 9/12/2011
Αριθ. Πρωτ.: Σ70/1012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ:ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (102 41)
Αριθ. Τηλεφώνων: 210 5215195-198
FAX: 210 5215195 2
e-mail: [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΤΕΑΜ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»
Σχετική η με αρ. εγκύκλιο 61/11 της Διεύθυνσής μας

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, σας δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 13 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄/1-7-2011) περί παρακρατήσεως από τις συντάξεις του ΕΤΕΑΜ της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης από 1/9/2011.

Σύμφωνα δε με ρητή πρόβλεψη της ανωτέρω διάταξης εξαιρούνται της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς οι συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΜ που λαμβάνουν το Εξωϊδρυματικό Επίδομα του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (Α΄68), όπως ισχύει, καθώς και οι συνταξιούχοι της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύει, και της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165), που λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.

Στην εκδοθείσα εγκύκλιό μας έγινε σαφής αναφορά στα πρόσωπα, τα οποία εξαιρούνται από την εν λόγω παρακράτηση, καθόσον ως γνωστόν το μεν Εξωϊδρυματικό Επίδομα χορηγείται μόνο από τους φορείς Κύριας Ασφάλισης και αφετέρου ότι από τις καταστατικές διατάξεις του ΕΤΕΑΜ δεν προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας στους συνταξιούχους του – με εξαίρεση μόνο τη χορήγηση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν. 3518/2006, στους τυφλούς συνταξιούχους αυτού [σχετική η με αρ. 23/2007 εγκύκλιός μας] – με απώτερο σκοπό η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αντλώντας στοιχεία από την κύρια σύνταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλου κύριου φορέα να μην προβεί στην παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς από τις συντάξεις όσων συνταξιούχων του ΕΤΕΑΜ δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου.

Παρόλα ταύτα παρουσιάσθηκαν περιπτώσεις συνταξιούχων ΕΤΕΑΜ, που ενώ σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις έπρεπε να είχαν εξαιρεθεί από την παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς, τούτο δεν πραγματοποιήθηκε.

Κατόπιν τούτων παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες [ήτοι Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.] στις οποίες κοινοποιείται το παρόν Γενικό Έγγραφο να προβούν σε επανεξέταση των περιπτώσεων συνταξιούχων του ΕΤΕΑΜ, που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 13 του Ν. 3986/2011 – αν τούτο είναι εφικτό οίκοθεν στις περιπτώσεις που ο κύριος φορέας χορήγησης του Εξωϊδρυματικού Επιδόματος ή του Επιδόματος Απολύτου Αναπηρίας είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στις περιπτώσεις χορήγησής τους από άλλον κύριο φορέα ασφάλισης, κατόπιν υποβολής εκ μέρους των ενδιαφερομένων σχετικής βεβαίωσης.

Ευνόητο δε είναι ότι μετά την τελική επεξεργασία και τη διαπίστωση ότι όντως τα προαναφερόμενα πρόσωπα εξαιρούνται από την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς, θα πρέπει τα παρακρατηθέντα από 1/9/2011 και εξής ποσά να επιστραφούν στους δικαιούχους ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντα.

Τέλος επειδή από 1/11/2011 και εφεξής ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 1 ως 5 & 7 του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011, ως προς τις μειώσεις των συντάξεων του ΕΤΕΑΜ όλων των κατηγοριών συνταξιούχων αυτού και άνευ εξαιρέσεων [σχετική η με αρ. εγκύκλιο 85/11 εγκύκλιος της Διεύθυνσής μας] θα πρέπει μετά την εξάλειψη της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς να αναπροσαρμοσθούν οι επιβληθείσες μειώσεις των συντάξεων άνω των 150 ευρώ.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο