Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-1997 ]

ΠΟΛ.1096/13.3.1997 Υπολογισμός της υπεραξίας (ωφέλειας) που προκύπτει από την πώληση ως εμπόρευμα αυτοκινήτου οχήματος, που αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης μετά την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 18 του Ν.2459/1997

(Υπολογισμός της υπεραξίας (ωφέλειας) που προκύπτει από την πώληση ως εμπόρευμα αυτοκινήτου οχήματος, που αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης μετά την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 18 του Ν.2459/1997 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 13 Μαρτίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1031497/527/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1096

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός της υπεραξίας (ωφέλειας) που προκύπτει από την πώληση ως εμπόρευμα αυτοκινήτου οχήματος, που αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης μετά την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 18 του ν.2459/1997.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α'/18.2.1997), τα τέλη χαρτοσήμου που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν.Δ.1146/1972, όπως τα τέλη αυτά είχαν διαμορφωθεί από μεταγενέστερους, του Ν.Δ.1146/1972, νόμους, αυξάνονται κατά 50%.

Η ισχύς αυτής της διάταξης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου και νόμου, αρχίζει από την 1 Απριλίου 1997.

2. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την εξεύρεση και τη φορολογία της υπεραξίας (ωφέλειας) που προκύπτει από την πώληση, ως εμπορεύματος, του αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας, απαιτείται ο υπολογισμός
της αξίας πώλησης ή της αξίας κτήσης του πωλούμενου οχήματος με βάση τα τέλη χαρτοσήμου της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν.Δ.1146/1972, τότε τα τέλη αυτά λαμβάνονται υπόψη ως εξής:

α) Τα τέλη χαρτοσήμου, που ισχύουν κατά την ημερομηνία πώλησης του οχήματος, για τον προσδιορισμό της αξίας πώλησής του με βάση τα τέλη χαρτοσήμου που ορίζονται στην υπόψη διάταξη, δηλαδή για τις πωλήσεις που γίνονται από 1ης Απριλίου 1997 και μετά, τα υπόψη τέλη χαρτοσήμου όπως αυτά διαμορφώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του Ν.2459/1997.

β) Τα τέλη χαρτοσήμου, που ίσχυαν κατά την ημερομηνία απόκτησης του πωλούμενου οχήματος, για τον προσδιορισμό της αξίας κτήσης, όταν ο προσδιορισμός της αξίας αυτής απαιτείται να γίνεται με βάση τα τέλη χαρτοσήμου της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν.Δ.1146/1972.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο