Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-11-2011 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 67/21.11.2011 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν 3996/2011 "Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις."

(Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν 3996/2011 "Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.")

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ…21.../…11...../2011
Αριθ  Πρωτ ΔΙΠΑΣΘ/Φ73/34/90415

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ       
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε                                      
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                               

ΤΑΧ  Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 05                                               
ΤΑΧ. ΚΩΔ : 104 31   ΑΘΗΝΑ                                                            
ΠΛΗΡ: Φ. ΠΕΡΔΙΚΗ                                                          
ΤΗΛ : 2105222779                                                                     
FAX: 2105234435           

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 67

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του  Ν 3996/2011 "Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις."

          
Με την αριθ ΟΑΕΕ.1/11 εγκύκλιο, σας είχαμε ενημερώσει ότι είναι σε ισχύ η αρ 10/2000 εγκύκλιος (άρθρο 5 του Ν 2768/1999), σύμφωνα με την οποία οι διαγραφέντες από τα Μητρώα Ασφάλισης του ΟΑΕΕ λόγω διακοπής της άσκησης τους επαγγέλματός τους, ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, έχουν δικαίωμα για παροχές σε είδος -2- χρόνια από την υποβολή της σχετικής αίτησής τους, με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά.
       
Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 35 του Ν 3996/2011(ΦΕΚ 170/11 ΤΑ΄) παρατείνεται για ένα (1) χρόνο ακόμα από τη λήξη της υγειονομικής περίθαλψης όχι όμως πέραν της 31-12-2011, η ασφ/κή κάλυψη των ανέργων ή μελών της οικογένειας τους που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ 4 του άρθρου 5 του Ν 2768/1999 και έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα κάλυψής τους .
       
Διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων ισχύουν από την δημοσίευση του Νόμου (5-08-2011) συνεπώς  η  παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης των ανέργων περιορίζεται στο χρονικό διάστημα 5/8/2011 έως 31/12/2011.

Καλύπτει δε τις περιπτώσεις ανέργων και μέχρι ένα (1) έτος πριν την δημοσίευση του παρόντος νόμου.
      
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 10/2000 του Οργανισμού καθότι οι διατάξεις του άρθρου του  Ν 2768/1999 παραμένουν σε ισχύ.      
     
Της παρούσης εγκυκλίου να λάβει γνώση το προσωπικό της μονάδας σας.  


                                    

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                            
Γ.  ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ                                                                                                            

Ακριβές Αντίγραφο                                                            
Η ΠΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο