Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-1997 ]

ΠΟΛ.1088/7.3.1997 Κοινοποίηση της αριθ. Δ.1540/55/5.12.96 ΕΔΥΟ σχετικά με τα θαλαμηγά σκάφη αναψυχής που έχουν καταβάλει τον Φ.Π.Α. σε άλλη χώρα της Ε.Ε.

(Κοινοποίηση της αριθ. Δ.1540/55/5.12.96 ΕΔΥΟ σχετικά με τα θαλαμηγά σκάφη αναψυχής που έχουν καταβάλει τον Φ.Π.Α. σε άλλη χώρα της Ε.Ε.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 7 Μαρτίου 1997
Αριθ.Πρωτ.:1029995/1057/363/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1088

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. Δ. 1540/55/5-12-96 ΕΔΥΟ σχετικά με τα θαλαμηγά σκάφη αναψυχής που έχουν καταβάλει τον Φ.Π.Α. σε άλλη χώρα της Ε.Ε.

Σας κοινοποιούμε την με αριθμ. Δ.1540/55/5.12.96 εγκύκλιο- που εκδόθηκε μετά από συνεργασία των Τελωνειακών Διευθύνσεων 18ης Τελών, Οικονομικών Συστημάτων, της 17ης Δασμολογικής και 14ης Διεύθυνσης Φ.Π.Α., σχετικά με τη χορήγηση Δελτίων Κίνησης και τον έλεγχο των δικαιολογητικών στα μεταχειρισμένα θαλαμηγά σκάφη αναψυχής που έρχονται στη χώρα μας, ανεξάρτητα από τη σημαία του ξένου κράτους που φέρουν και τα οποία αποδεδειγμένα έχουν καταβάλει Φ.Π.Α. σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κατά την αγορά τους, για ενημέρωσή σας.

Σχετικά με τα θαλαμηγά σκάφη αναψυχής που έχουν καταβάλει τον Φ.Π.Α. σε άλλη χώρα της Ε.Ε.
Δ.1540/55/5.12.1996

Με αφορμή αναφορές Τελωνειακών Αρχών, σχετικά με μεταχειρισμένα σκάφη αναψυχής που έρχονται στη χώρα μας, ανεξάρτητα από τη σημαία του ξένου Κράτους που φέρουν και τα οποία αποδεδειγμένα έχουν καταβάλει το Φ.Π.Α. σε άλλη χώρα της Ε.Ε. κατά την αγορά τους, σας ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:


Προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παραπάνω σκάφη έχουν καταβάλει τον αναλογούντα Φ.Π.Α. σε άλλη χώρα της Ε.Ε. και δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, δεν απαλλάσσονται από το φόρο αυτό κατά την αγορά τους από τον πωλητή, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν στο αρμόδιο Τελωνείο πιστοποιητικό της Τελωνειακής ή Φορολογικής Αρχής του Κράτους καταβολής του, από το οποίο να προκύπτει επιπλέον ότι ο πωλητής ή ο αγοραστής δεν έτυχε έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου για το συγκεκριμένο σκάφος.
Εξυπακούεται ότι, όταν ο πωλητής είναι πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο (ιδιώτης) εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, δεν απαιτούνται τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον από τα σχετικά έγγραφα νηολόγησης επ' ονόματι του πωλητή ή από σχετική βεβαίωση του νηολογίου της χώρας προέλευσης, αποδεικνύεται η ιδιότητα του πωλητή.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών και εφόσον αποδεικνύονται τα παραπάνω αναφερόμενα, θα χορηγείται για τα εν λόγω σκάφη Δελτίο Κίνησης αορίστου ισχύος για την ελεύθερη διακίνησή τους στα Ελληνικά χωρικά ύδατα, χωρίς την κατάθεση άλλου Τελωνειακού παραστατικού. Οσον αφορά τα ως άνω χορηγούμενα Δελτία Κίνησης, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στην αρ. Δ.181/3/2.2.1983 ΕΔΥΟ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο