Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-03-1997 ]

ΠΟΛ.1081/3.3.1997 Παράταση χρόνου παραγραφής χρεών

(Παράταση χρόνου παραγραφής χρεών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 3 Μαρτίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: οικ. 1027087/2269/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.04/03/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1081

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου παραγραφής χρεών.

Σας κοινοποιούμε παρακάτω τη διάταξη της παρ. 23 του άρθρου 20 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α'/18.2.1997) "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις".
Με τη διάταξη αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 17.12.1996, παρατείνεται μέχρι 31.12.1997 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες χρεών (προς το Δημόσιο και Τρίτους), των οποίων η παραγραφή συμπληρώνεται εντός των ετών 1996 και 1997.
Επισημαίνεται ότι, στην παράταση αυτή υπάγονται και τα βεβαιωμένα χρέη που παρεγράφοντο εντός των ετών 1995 και 1996, των οποίων η παραγραφή είχε παραταθεί μέχρι 31.12.1996, με τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 34 του άρθου 6 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α'/7.3.1996), που σας είχε κοινοποιηθεί με την 1040654/2047/Α0009/.
Εξυπακούεται ότι, στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν υπάγονται τα χρέη που παρεγράφοντο εντός των ετών 1992, 1993 και 1994, των οποίων η παραγραφή είχε παραταθεί μέχρι 30.6.1995 με τη διάταξη της παρ. β του άρθρου εβδόμου του Ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α'), που σας είχε κοινοποιηθεί με το ΟΙΚ.1144942/11085/0016/.
Διευκρινίζεται ότι, η παράταση δεν αφορά χρέη προς ΟΤΑ, των οποίων η είσπραξη γίνεται από το Γραφείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που έχουν την έδρα τους στις Δ.Ο.Υ. (άρθρο 150 επ. Π.Δ.16/1989 - Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ.και Τοπικών γραφείων).

Αρθρο 20


1. ..........

23. Παρατείνεται μέχρι 31.12.1997 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες χρεών που παραγράφονται εντός των ετών 1996 και 1997.

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 17.12.1996.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο