Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-03-1997 ]

ΠΟΛ.1085/6.3.1997 Παράταση των προθεσμιών υποβολής της δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας(για ακίνητα που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 1997) για ορισμένα νομικά πρόσωπα

(Παράταση των προθεσμιών υποβολής της δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας(για ακίνητα που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 1997) για ορισμένα νομικά πρόσωπα )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 6 Μαρτίου 1997
Αριθμ.Πρωτ.:1027933/146/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1085

ΘΕΜΑ: Παράταση των προθεσμιών υποβολής της δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (για ακίνητα που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 1997) για ορισμένα νομικά πρόσωπα.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α'), οι οποίες καθορίζουν τις προθεσμίες υποβολής της δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.

2. Τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 5 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α'), με την οποία ο Υπουργός των Οικονομικών εξουσιοδοτείται να παρατείνει με αποφάσεις του προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

3. Την αριθμ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ 922 Β'), με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι οι δηλώσεις Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας υποβάλλονται για πρώτη φορά και περιλαμβάνουν νέα στοιχεία των οποίων η ορθή συμπλήρωση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

5. Τον υπερβολικό φόρτο εργασίας που αντιμετωπίζουν το χρονικό αυτό διάστημα οι ασχολούμενοι με τη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων.

6. Το διαφορετικό χρόνο που προβλέπεται για την υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας για τα νομικά πρόσωπα (Ο.Ε. - Ε.Ε.) που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Αποφασίζουμε

1. Εξαιρετικά για το έτος 1997 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας όλων των νομικών προσώπων, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ανεξάρτητα από την κατηγορία τηρουμένων βιβλίων του Κ.Β.Σ., ορίζεται η 15η Απριλίου, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994, για τα οποία η προθεσμία λήγει την 15η Μαϊου 1997.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο