Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-11-2005 ]

Αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες

(Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες)

Κατηγορία: Δ.Ο.Σ. (Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων)

Αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ

Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30Α/14.2.2005).

2. Του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279Α/10.11.2005).

3. Του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57Α ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84Α) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 249/1998 (ΦΕΚ 186Α ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών(π.δ. 284/1988)».

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις χώρες στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες με βάση το σχετικό κατάλογο χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), ως εξής:

− Ανδόρα
− Ανγκουίλα− εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου
− Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
− Αρούμπα που ανήκει στην Ολλανδία
− Κοινοπολιτεία των Μπαχάμες
− Μπαχρέιν
− Μπελίζ
− Βρεττανικοί Παρθένου Νήσοι − εδάφη του Ην. Βασιλείου
− Νήσοι του Κούκ – εξαρτώμενο έδαφος της Ν. Ζηλανδίας
− Δομηνικανή Κοινοπολιτεία
− Γιβραλτάρ – εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου
− Γρενάδα
− Γκέρνσει/Σαρκ/Αλδερνέι − εξαρτώμενα εδάφη από το στέμμα της Αγγλίας
− Νήσος του Μάν − εξαρτώμενο έδαφος από το στέμμα της Αγγλίας
− Τζέρσει−εξαρτώμενο έδαφος από το στέμμα της Αγγλίας
− Λιβερία
− Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν
− Δημοκρατία των Μαλβίδων
− Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ
− Πριγκηπάτο του Μονακό
− Μονσεράτ – έδαφος του Ην. Βασιλείου
− Δημοκρατία του Ναουρού
− Ολλανδικές Αντίλλες− έδαφος της Ολλανδίας
− Νιούε− συνδεδεμένο με τη Ν. Ζηλανδία
− Παναμάς
− Σαμόα
− Δημοκρατία των Σεϋχέλλες
− Αγ. Λουκία
− Ομοσπονδία του Αγ. Χριστοφόρου και Νέβις
− Αγ. Βικέντιος και Γκρεναντίνες
− Τόνγκα
− Τούρκς και Κάικος− εδάφη του Ην. Βασιλείου
− Παρθένα νησιά των Η.Π.Α.
− Δημοκρατία του Βανουάτου


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΜΠΕΖΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο