Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-10-2011 ]

Αρ. πρωτ.: 80000/οικ.24181/2964/12.10.2011 Χορήγηση παροχών σε χρήμα στους εν ενεργεία και συνταξιούχους υπαλλήλους του Ο.Γ.Α.

(Ανακοίνωση εφαρμογής διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 3 περ. στ του ν. 4019/2011 (Α΄ 216))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 12/10/2011
Αρ. Πρωτ. 80000/οικ.24181/2964

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
& ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ και B΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10
Πληροφορίες : Κ. Παπανικολάου
Ι. Μπίρμπα
Τηλέφωνο : 210 3368224
210 3368160

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση εφαρμογής διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 3 περ. στ του ν.4019/2011 (Α΄ 216).

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄216 δημοσιεύτηκε ο ν.4019/2011, στον οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3 περ. στ, σχετικά με τη χορήγηση παροχών σε χρήμα και στους εν ενεργεία και συνταξιούχους υπαλλήλους του Ο.Γ.Α.

Με τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 19 Α του ν.3918/2011 όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του ν.3984/2011, συστήθηκε στον Ο.Γ.Α., Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Οργανισμού και μετά την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του κλάδου Υγείας του Οργανισμού, όπου και έγινε διαχωρισμός των εισφορών σε είδος και σε χρήμα.

Επειδή στην εν λόγω ρύθμιση εκ παραδρομής δεν είχε περιληφθεί το ποσοστό εισφοράς παροχών σε χρήμα που θα παρακρατείται για τους εν ενεργεία και συνταξιούχους υπαλλήλους του Ο.Γ.Α., με τη σχετική διάταξη καθορίζεται εισφορά η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 0,20% επί της προβλεπόμενης κράτησης για περίθαλψη υπαλλήλων και συνταξιούχων του Ο.Γ.Α.

Το ύψος και η έκταση των παροχών σε χρήμα καθορίζονται από τον ισχύοντα Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Γ.Α.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. Φ80000/οικ.17343/2145/26.7.2011 εγκύκλιός μας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο