Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-1997 ]

ΠΟΛ.1076/28.2.1997 Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1-5 του άρθρου 10 και του άρθρου 40 του Ν.2459/1977 (ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους

(Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1-5 του άρθρου 10 και του άρθρου 40 του Ν.2459/1977 (ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1025602/400/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1076

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1-5 του άρθρου 10 και του άρθρου 40 του ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17Α'/18.2.1997) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.

1. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 1-5 του άρθρου 10 του Ν.2459/1997 που αναφέρονται στην αυτοτελή φορολόγηση με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 (όπως αυτό το άρθρο ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παράγραφο 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 10) των εισοδημάτων που αποκτά από 1.1.1997 ο φορολογούμενος λόγω της ιδιότητάς του ως Προέδρου της Δημοκρατίας, Υπουργού, Βουλευτή, συνταξιούχου Βουλευτή κ.τ.λ., καθώς και του άρθρου 40 που αναφέρεται στο χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του παραπάνω νόμου.


2. Ειδικότερα με τις παραγράφους 1-5 του κοινοποιούμενου άρθρου 10 καταργούνται όλες οι απαλλαγές που ίσχυαν τόσο για το μισό του ποσού της βουλευτικής αποζημίωσης και το μισό των λοιπών ποσών εκείνων των αποζημιώσεων, χορηγιών, συντάξεων κ.τ.λ. που έχουν τη φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης, όσο και ολόκληρο το ποσό της εξόδων παράστασης του άρθρου 6 του Ζ' Ψηφίσματος της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής του έτους 1975 (έξοδα παράστασης μελών Υπουργικού Συμβουλίου κ.τ.λ.) και των εξόδων παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας (παράγραφος 2 άρθρου 1 του Ν.565/1977).
Το συνολικό ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχος από τις παραπάνω αιτίες θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογείται αυτοτελώς. Κατά τη φορολόγησή του εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 (και κατά συνέπεια και οι διατάξεις του άρθρου 8 κ.τ.λ.) του Ν.2238/1994, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου. Με την παραπάνω αυτοτελή φορολόγηση αυτού του εισοδήματος, που θα διενεργείται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το εισόδημα αυτό.
Η παρακράτηση του φόρου στα ποσά που φορολογούνται σύμφωνα με τα παραπάνω και η απόδοση αυτού θα διενεργείται από κάθε υπηρεσία που καταβάλλει τέτοια πασά, με τις διατάξεις που ισχύουν για την παρακράτηση και απόδοση του φόρου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες.

3. Για την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος από αυτού του είδους τα εισοδήματα θα εφαρμόζονται ανάλογα όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1128910/2435/Α0012/διαταγή μας που έχει κοινοποιηθεί και
στις Υπηρεσίες σας.
Οσον αφορά την παρακράτηση στα έξοδα παράστασης του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975:

α) εάν αυτά συνεντέλλονται μαζί σε μια κατάσταση, θα προστεθούν με τις κύριες αποδοχές (χορηγία, βουλευτική αποζημίωση κ.τ.λ.) και το άθροισμά τους θα αναχθεί σε ετήσιο εισόδημα, προκειμένου να επιλεγεί ο συντελεστής παρακράτησης,

β) εάν αυτά δεν συνεντέλλονται με τις κύριες αποδοχές, τότε ο παρακρατούμενος φόρος σε αυτά τα έξοδα παράστασης θα υπολογίζεται με συντελεστή 15% στο καθαρό ποσό των εξόδων αυτών, ως προσθέτων αμοιβών (περίπτωση γ' παραγράφου 1 άρθρου 57 του Ν.2238/1994).

4. Οι παραπάνω διατάξεις σύμφωνα με την περίπτωση β' του άρθρου 40 του ίδιου νόμου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά.

5. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κατά τους προηγούμενους μήνες η παρακράτηση δεν έγινε σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, η επιπλέον συνολική διαφορά φόρου των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 1997 θα παρακρατηθεί μαζί με τον παρακρατούμενο φόρο των αποδοχών του μήνα Απριλίου, από τις οικείες αποδοχές
του μήνα Απριλίου 1997.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο