Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-02-1997 ]

ΠΟΛ.1074/24.2.1997 Ζητούνται στοιχεία που προορίζονται για κάλυψη υποχρεώσεών μας προς την Κοινότητα

(Ζητούνται στοιχεία που προορίζονται για κάλυψη υποχρεώσεών μας προς την Κοινότητα )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΖητούνται στοιχεία που προορίζονται για κάλυψη υποχρεώσεών μας προς την Κοινότητα
1022674/870/0014/ΠΟΛ.1074/24.2.1997

Οπως είναι γνωστό, η Υπηρεσία μας υπολογίζει ετησίως την Βάση Ιδίων Πόρων Φ.Π.Α και την εξ αυτής προκύπτουσα συνεισφορά της χώρας μας στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό (τρίτος πόρος της Κοινότητας).

Ενα από τα ουσιώδη στοιχεία που λαμβάνεται υπόψη για τον ανωτέρω υπολογισμό, είναι και οι συνολικές ετήσιες εισπράξεις Φ.Π.Α.

Κατά τους επιτοπίους ελέγχους των κοινοτικών ελεγχών, που γίνονται ανά διετία στην Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε από την πλευρά τους η ύπαρξη της ΑΥΟ 1076235/4875/009Α/ΠΟΛ.1177/20.8.1991, καθώς και της συμπληρωματικής της ΑΥΟ 1095530/6560/0009Α/ΠΟΛ.1221/24.10.1991, που έχουν σχέση με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

Το σημείο που απασχόλησε τους κοινοτικούς ελεγκτές ήταν η περίπτωση της εφάπαξ καταβολής της συνολικής οφειλής μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης που παρέχεται έκπτωση 15% επί του συνολικού ποσού καταβολής (άρθρο 14 της συμπληρωματικής απόφασης 1095550/6560/009Α/24.10.1991).

Είναι προφανές ότι, αφού η ανωτέρω έκπτωση του 15% δεν εξαιρεί τον Φ.Π.Α., η Υπηρεσία μας θα έπρεπε να είχε υπολογίσει (προσθετικά) στο σύνολο των ετησίων εισπράξεων Φ.Π.Α. το σύνολο του μη εισπραχθέντος (λόγω της έκπτωσης) Φ.Π.Α.. Δεν το έκανε, αλλά τώρα υποχρεούται να το κάνει.

Υστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε σ' ένα μήνα, το αργότερο, από τη λήψη της παρούσας, το σύνολο της έκπτωσης του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στην εφάπαξ καταβολή, βάσει των προαναφερθεισών αποφάσεων, μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης.

Για δική σας διευκόλυνση και προς αποφυγή λαθών που θα επιβαρύνουν οικονομικά τη χώρα μας, σας προτείνουνε ν' ακολουθήσετε, για την εξεύρεση του ανωτέρω στοιχείου, τη συντομότερη και ασφαλέστερη οδό που είναι η εξής:
Στο αρχείο των χρηματικών καταλόγων Φ.Π.Α. (τμήματα Φ.Π.Α. όπου προβλέπονται) που έχουν συνταχθεί βάσει των εν λόγω ΑΥΟ, κάθε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έχει σημειωθεί (πιστωθεί) δίπλα στο όνομα του φορολογούμενου υποχρεωτικά, αφού η εξόφληση γίνεται άμεσα, δηλαδή με την αποδοχή των όρων που θέτουν οι συγκεκριμένες αποφάσεις. Από κάθε τέτοια περίπτωση λαμβάνεται το ποσό της έκπτωσης (ποσό που στερήθηκε το Δημόσιο σε όφελος του φορολογούμενου), συναθροιζομένων δε των ποσών των εκπτώσεων όλων των περιπτώσεων προκύπτει το ζητούμενο συνολικό ποσό, το οποίο αποτελεί στέρηση εσόδων Φ.Π.Α. από πλευράς Δημοσίου, οφειλόμενη στην παροχή του δικαιώματος εκπτώσεως, επ' ωφελεία των φορολογουμένων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο