Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-10-2011 ]

Aρ. πρωτ.: Φ.10035/οικ.24316/873/11.10.2011 Παρέχεται η δυνατότητα σε οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι είτε δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης κατά το άρθρο 48 του ν. 3943/2011 είτε έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, έκπτωσης 20% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2010 οφειλής τους, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 48 του ν. 3943/2011 μέχρι την 31.10.2011

(Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»: Ρύθμιση οφειλών στον ΟΑΕΕ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 11.10.2011                                    
Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.24316/873

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ    
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ      
Γενική Δ/νση  Κοινωνικής Ασφάλισης                         
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων                           
Τμήμα Ελεύθερων Επαγγελματιών                                          
Πληροφ: Ν. Ρισσάκης   
Σ. Παπαϊωάννου     
Διεύθυνση: Σταδίου 29     
Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα                                   
Τηλέφωνο: 210 – 3368117, 8101, 8102  
Fax: 210 - 3368110    
e-mail: [email protected]
   

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»: Ρύθμιση οφειλών στον ΟΑΕΕ.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 216/τ.Α/30.09.2011 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» στον οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 20 που αφορούν, μεταξύ άλλων και θέματα του Ο.Α.Ε.Ε..
   
Ειδικότερα:

1. Σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 17, για τους οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι είτε δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης κατά το άρθρο 48 του ν. 3943/2011 είτε έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, παρέχεται έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2010 οφειλής τους, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 48 του ν. 3943/2011 μέχρι την 31.10.2011. Η ανωτέρω έκπτωση ισχύει και για όσους οφειλέτες έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 και είναι συνεπείς με τους όρους της ρύθμισης.

Σημειώνεται ότι το ποσό που προκύπτει από την έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2010 οφειλής τους, θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις του διακανονισμού και εφόσον τηρούνται οι όροι του.

2. Δικαίωμα υπαγωγής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στις διατάξεις της παρούσας, παρέχεται για μία και μόνο φορά και στους οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι έχουν απωλέσει το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, κατά το άρθρο 48 του ν. 3943/2011.

3. Αναφορικά με την αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων για το χρονικό διάστημα μέχρι 31.10.2011, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του ν. 3943/2011.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3943/2011.
    
        
   
Ο Υπουργός 
Γεώργιος Κουτρουμάνης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο