Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-02-1997 ]

ΠΟΛ.1063/20.2.1997 Οδηγίες εξυπηρέτησης πολιτών κατά την παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έτους 1997

(Οδηγίες εξυπηρέτησης πολιτών κατά την παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έτους 1997 )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΟδηγίες εξυπηρέτησης πολιτών κατά την παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έτους 1997
1021595/268/Β0006/ΠΟΛ.1063/20.2.1997

1. Κατά την περίοδο της παραλαβής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, οι Υπηρεσίες σας καλούνται να διεκπεραιώσουν με επιτυχία έναν αυξημένο φόρτο εργασίας και να βοηθήσουν τους φορολογούμενους στην ορθή εκπλήρωση των σχετικών φορολογικών τους υποχρεώσεων.


2. Για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας παραλαβής των παραπάνω δηλώσεων θα πρέπει ν' ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες, που σας έχουν δοθεί τα προηγούμενα έτη.

3. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει:

α) Να ορίσουν τους υπαλλήλους, που θα παραλαμβάνουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι οποίοι πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις προς τούτο. Για να αποφευχθούν τα φαινόμενα δημιουργίας πολύωρης αναμονής και ταλαιπωρίας των πολιτών στις Δ.Ο.Υ., ο αριθμός των υπαλλήλων που θ' απασχολείται κάθε φορά με την παραλαβή των δηλώσεων πρέπει να είναι ανάλογος με τον αριθμό προσέλευσης των φορολογουμένων στη Δ.Ο.Υ.

β) Να ορίσουν τους κατάλληλους χώρους (αίθουσες - γραφεία) της Δ.Ο.Υ., όπου θα προσέρχονται οι φορολογούμενοι για την παράδοση των φορολογικών τους δηλώσεων. Για την επιλογή των χώρων αυτών πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ευκολία πρόσβασης και αποχώρησης των πολιτών, ώστε ν' αποφεύγεται η ταλαιπωρία αυτών. (Να αποφεύγεται, δηλαδή, η επιλογή χώρων παραλαβής δηλώσεων στους υψηλότερους ορόφους, για να μη χρειάζεται οι πολίτες ν' ανεβοκατεβαίνουν πολλές σκάλες).

γ) Η διανομή των εντύπων στους φορολογούμενους πρέπει να γίνεται υπεύθυνα και στις αναγκαίες ποσότητες από υπάλληλο, που θα ορίσετε προς τούτο (όπως σας έχει ζητηθεί και με την αριθμ. 1053182/484/0006Β/ΠΟΛ.1128/19.4.1995 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών που σας κοινοποιήθηκε και η οποία αφορά τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, εκτύπωση και διάθεση βιβλίων και εντύπων του Υπουργείου).
Η διάθεση των φορολογικών εντύπων έτους 1997 σε επαγγελματικές ενώσεις και μεμονωμένους επαγγελματίες (φοροτεχνικά γραφεία, λογιστές κ.λπ.), θα γίνεται σύμφωνα με την αριθ. 1001912/15/0006Β'/3.1.1997 (ΦΕΚ 25 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία σας έχει κοινοποιηθεί.

δ) Προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι για την ορθή σύνταξη των εντύπων της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της δήλωσης στοιχείων ακίνητης περιουσίας, να μεριμνήσουν για τη λειτουργία "Γραφείου Πληροφοριών και Ενημέρωσης Πολιτών", το οποίο να στελεχωθεί μ' έναν ή δύο υπαλλήλους, ανάλογα
με τις ανάγκες κάθε Δ.Ο.Υ., για την παροχή πληροφοριών στους πολίτες. Το Γραφείο αυτό θα λειτουργεί και κατά τις απογευματινές ώρες μέχρι τις 8.00 μ.μ., με την κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού σε βάρδιες.

ε) Να αξιοποιήσουν και το προσωπικό της Υπηρεσίας τους, που έχει εκπαιδευτεί στη ΣΕΥΥΟ, σε θέματα συμπλήρωσης του εντύπου Ε9.

στ) Να τοποθετήσουν ενδεικτικές πινακίδες στα σημεία που απαιτείται, οι οποίες θα καθοδηγούν τους φορολογούμενους στους χώρους που θα οριστούν για την παραλαβή εντύπων ή την παράδοση δηλώσεών τους ή την παροχή πληροφοριών.

ζ) Να γνωρίσουν με FAX στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου τα ονόματα των υπαλλήλων τους, οι οποίοι θα στελεχώσουν το "Γραφείο Πληροφοριών και Ενημέρωσης των Πολιτών".

4. Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις και οδηγίες, σχετικά με την ορθή συμπλήρωση των εντύπων της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), μπορείτε ν' απευθύνεσθε στις αρμόδιες Διευθύνσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) και Φορολογίας Κεφαλαίου (Δ13), οι οποίες παρακαλούνται να ορίσουν προς τούτο τον αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων τους.

Σημειώνεται ότι, για την εξυπηρέτηση του κοινού, θα λειτουργεί και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, κατά την περίοδο παραλαβής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, "Γραφείο Πληροφοριών".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο