Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-09-2011 ]

Aρ. πρωτ.: Φ.10035/οικ.21750/804/28.9.2011 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» - Ασφάλιση Μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών

(Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» - Ασφάλιση Μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 28.09.2011               
Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.21750/804                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ    
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ     
Γενική Δ/νση  Κοινωνικής Ασφάλισης                        
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων                          
Τμήμα Ελεύθερων Επαγγελματιών                                         
Πληροφ:Ν. Ρισσάκης  
Σ. Παπαϊωάννου     
Διεύθυνση: Σταδίου 29       
Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα                                  
Τηλέφωνο: 210 – 3368117, 8101, 8102  
Fax: 210 - 3368110  
e-mail:[email protected]
  

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» - Ασφάλιση Μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/τ.Α/05.08.2011 δημοσιεύτηκε ο νόμος 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» στον οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 56 που αφορούν στην ασφάλιση των μελών αγροτικών συνεταιρισμών.
   
Επειδή κατά το παρελθόν είχαν προκύψει πολλά ερωτήματα όσον αφορά στην ασφάλιση των μελών των αγροτικών συνεταιρισμών, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιχειρείται η αποσαφήνιση του ασφαλιστικού καθεστώτος των προσώπων αυτών.
   
Παρόλο που οι διατάξεις είναι σαφείς θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε ότι σε καμμία περίπτωση δεν υπάγονται στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού τα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών με βάση και κριτήριο την ιδιότητά τους αυτή. Η ασφάλισή τους στον Ο.Γ.Α. ή στον Ο.Α.Ε.Ε. συνδέεται με τις άλλες ιδιότητες-απασχολήσεις-επαγγέλματά τους και ασφαλίζονται στους οργανισμούς αυτούς ανάλογα με τα εισοδήματά τους που προέρχονται από τη δραστηριότητα του μέλους του αγροτικού συνεταιρισμού.
   
Τονίζουμε στο σημείο αυτό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου στις περιπτώσεις συνταξιούχων ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην Ο.Γ.Α. καθώς και συνταξιούχοι του Δημοσίου ή του Ν.Α.Τ. που είναι μέλη αγροτικών συνεταιρισμών και υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 3863/2010 και το άρθρο 42 του ν. 3996/2011 περί απασχόλησης συνταξιούχων.
   
Επισημαίνουμε επίσης ότι στις περιπτώσεις ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. μελών αγροτικών συνεταιρισμών με προϋποθέσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του κοινοποιούμενου άρθρου, τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται, με αίτησή τους, να ζητήσουν την επιστροφή, ατόκως, των ασφαλιστικών εισφορών τους ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Διαφορετικά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
   
   


Ο Υπουργός 
Γεώργιος Κουτρουμάνης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο