Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-09-2011 ]

Αρ. πρωτ.: οικ. 13243/627/Φ.15/22.9.2011 Προσκόμιση άδειας εγκατάστασης ή άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων μεταποιητικών δραστηριοτήτων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες για χορήγηση βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής επιτηδεύματος

(Τροποποίηση ν.3325/2005)

Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

Αθήνα, 22 / 09 /2011
Αρ. πρωτ. : οικ. 13243/627/Φ.15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α´

Ταχ. Διεύθυνση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 10192
Πληροφορίες :  Δρ. Στ. Παρασκευά
Τηλέφωνο : 2106965897
FAX : 2106965961
e-mail : [email protected]

Θέμα : Τροποποίηση ν.3325/2005

Σχετ. : 1. Νόμος 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) άρθρο 4 παρ. 8 α)
2. Νόμος 3734/2009 (ΦΕΚ8Α΄) άρθρο 34 παρ. 4.β.
3. Νόμος 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) άρθρο 40 α)
4. Νόμος 4013/2011 (ΦΕΚ204 Α΄) άρθρο 19 παρ. 5

Σας ενημερώνουμε ότι με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις καταργείται η παράγραφος 8 α) του ν.3325/2005, σύμφωνα με την οποία:
«Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) χορηγούν βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής επιτηδεύματος ως προς τη δραστηριότητα, στους φορείς των μονάδων οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας. Για τις δραστηριότητες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5, αρκεί η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο είτε της ειδικής δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 5 είτε της βεβαίωσης της Αδειοδοτούσας Αρχής ότι υποβλήθηκε αίτημα για την έναρξη δραστηριότητας που υπάγεται στην εν λόγω παράγραφο.»

Ως εκ τούτου προκύπτει ότι για τις μεταποιητικές δραστηριότητες σε όλη την επικράτεια που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.3325/2005 και ν.3982/2011, ισχύουν πλέον τα κάτωθι:

1. δεν απαιτείται η προσκόμιση άδειας εγκατάστασης ή άδειας λειτουργίας των στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) προκειμένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής επιτηδεύματος

2. παύουν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών» K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470Β΄), η οποία εκδόθηκε σε εξουσιοδότηση του ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90Α΄).

Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας
Αλέξανδρος Φούρλας

 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο