Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-09-2009 ]

Αριθμ. 2/69477/0020/21.9.2009 Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα

(Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 2/69477/0020

Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002).

2. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.».

3. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (Β΄40)) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Τις υπ’ αριθμ. 2/37653/0020/8.7.2002 (ΦΕΚ 903/Β/17.7.2002), 2/60132/0020/2.11.2004 (ΦΕΚ 1676/Β/
12.11.2004), 2/49670/23.9.2005 (ΦΕΚ 1378/Β/5.10.2005), 2/56408/0020/13.9.2007 (ΦΕΚ 1914/Β/14.9.2007) και 2/65218/0020/5.9.2008 (ΦΕΚ 1926/18.9.2008) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

5. To γεγονός ότι η προκαλούμενη από την απόφαση αυτή δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από την πίστωση του ΚΑΕ 2751 του ειδικού φορέα 200 «γενικές κρατικές δαπάνες» του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Τα ποσά των εισοδηματικών ορίων της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002, όπως τροποποιήθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 2/60132/0020/2.11.2004, 2/49670/23.9.2005, 2/56408/0020/13.9.2007 και 2/65218/0020/5.9.2008 (ΦΕΚ 1926/18.9.2008) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με βάση τα οποία καταβάλλεται η εισοδηματική ενίσχυση στις οικογένειες ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών, αναπροσαρμόζονται ως εξής:

α) από δύο χιλιάδες εξακόσια (2.600) ευρώ σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ετησίως και

β) από τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ σε τέσσερις χιλιάδες επτακόσια (4.700) ευρώ ετησίως.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Σεπτεμβρίου 2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΠ. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ Ν. ΛΕΓΚΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο