Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-12-2013 ]

Άρθρα Η αναστολή μέχρι 31.12.2013, του «πόθεν έσχες» για την αγορά όλων των ακινήτων. Ερμηνεία των διατάξεων απο πλευράς φορολογίας εισοδήματος και φορολογίας κεφαλαίου. (updated)

(Η αναστολή μέχρι 31.12.2013, του «πόθεν έσχες» για την αγορά όλων των ακινήτων. Ερμηνεία των διατάξεων απο πλευράς φορολογίας εισοδήματος και φορολογίας κεφαλαίου. (updated))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Επειδή πλησιάζουμε αισίως στο τέλος του έτους 2013, θεωρήσαμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε στους συναδέλφους τις διατάξεις εκείνες που αφορούν σε θέματα δωρεών ή γονικών παροχών σε χρήμα, για αγορά ή ανέγερση οικοδομής, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων, όσο ακόμη αυτές είναι σε ισχύ. Για το λόγο αυτό, επαναφέρουμε το άρθρο μας που είχε δημοσιευθεί στο παρελθόν, με επικαιροποιήσεις σε κάποια εδάφια αυτού. Περιεχόμενα

I. Πρόλογος

II. Ισχύον καθεστώς από πλευράς φορολογίας εισοδήματος
1. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, άρθρο 17 ν. 2238/1994
2. Άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3899/2011

3. Ανάλυση διατάξεων

3.1. Τι ισχύει στις περιπτώσεις αγοράς ακινήτων με δόσεις

3.2. Τι ισχύει στις περιπτώσεις ανέγερσης οικοδομών όταν η κατασκευή διαρκεί περισσότερο του ενός έτους

3.3. Τι ισχύει στις περιπτώσεις που αγοράζεται ακίνητο και το τίμημα καταβάλλεται  από προϊόν δανείου  το επόμενο έτος από αυτό της σύνταξης του συμβολαίου

3.4. Τι ισχύει όταν αγοράζεται ένα ακίνητο κατά ποσοστό 100 % επικαρπίας από ένα άτομο και κατά ποσοστό 100 % ψιλής κυριότητας από άλλο άτομο και το ποσό του τιμήματος καταβάλλεται από δάνειο στο οποίο ως οφειλέτης εμφανίζεται η επικαρπώτρια

IIΙ. Ισχύον καθεστώς από πλευράς φορολογίας κεφαλαίου 1. Άρθρο 34 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών 2. Ανάλυση διατάξεων

IV. Εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας λόγω αγοράς κατοικιών
1. Άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3888/2010
2. Σχολιασμός διατάξεων

V. Συμπεράσματα και επισημάνσεις

VI. Επίλογος

 

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής - Φοροτεχνικός

 

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή εν όλω ή εν μέρει ή και περιληπτικά, κατά παράφραση ή διασκευή του παρόντος άρθρου με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλως πως σύμφωνα με τους Ν. 2387/1920, 4301/1929, του Ν.Δ. 3565/56, 4254/62, 4264/62 και ν. 100/75, ν. 2121/93 και τους λοιπούς εν γένει κανόνες Διεθνούς Δικαίου, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια των συγγραφέων.

--------------------------------ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο