Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-1997 ]

ΠΟΛ.1051/7.2.1997 Υπαγωγή σε Φ.Π.Α. των κυκλικών περιηγητικών ταξιδιών

(Υπαγωγή σε Φ.Π.Α. των κυκλικών περιηγητικών ταξιδιών)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 7 Φεβρουαρίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1015880/545/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14Η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α/Ι

ΠΟΛ.: 1051

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή σε Φ.Π.Α. των κυκλικών περιηγητικών ταξιδιών.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

α) Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την απόφασή του C 331/94, έκρινε ότι οι διατάξεις της Οδηγίας δεν καλύπτουν την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των κυκλικών περιηγητικών ταξιδιών (κρουαζιέρες) κατά το μέρος που αυτά πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας με πλοία, τα οποία κατά τη διάρκεια του πλου, δεν προσεγγίζουν σε αλλοδαπούς λιμένες.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/1986, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων από το εσωτερικό της χώρας στο εξωτερικό και αντίστροφα. Στα πλαίσια των διατάξεων αυτών, για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους, δόθηκαν οδηγίες με την παράγραφο 104 της εγκυκλίου αριθ. 10/Π.4336/3162/10.7.1987. Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. και τα κυκλικά περιηγητικά ταξίδια (κρουαζιέρες), που εκτελούνται από τουριστικά επιβατικά πλοία με ελληνική σημαία, έστω και αν δεν προσεγγίζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και σε λιμάνια του εξωτερικού.

γ) Υστερα από τα παραπάνω και για λόγους εναρμόνισης της Ελληνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη κοινοτική, καταργείται από 1.1.1997 η παράγραφος 104 της εγκυκλίου αριθ. 10/Π.4336/3162/10.7.1987, κατά το μέρος που αφορά την ερμηνεία που είχε δοθεί για τη φορολογική μεταχείριση των κυκλικών περιηγητικών ταξιδιών (κρουαζιέρες) που πραγματοποιούνται με πλοία που δεν προσεγγίζουν κατά τη διάρκεια του πλου τους αλλοδαπά λιμάνια.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο