Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-1997 ]

ΠΟΛ.1048/7.2.1997 Συμπληρωματικές οδηγίες για την προμήθεια ή μη Ειδικού Σήματος Τελών Κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων τύπου JEEP

(Συμπληρωματικές οδηγίες για την προμήθεια ή μη Ειδικού Σήματος Τελών Κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων τύπου JEEP )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 7 Φεβρουαρίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1015436/147/Τ & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1048

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την προμήθεια ή μη Ειδικού Σήματος Τελών Κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων τύπου JEEP.

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2093/1992, όπως ισχύουν, έχουν καθοριστεί ρητά οι κατηγορίες των οχημάτων για τις οποίες η καταβολή των τελών κυκλοφορίας γίνεται με την προμήθεια ειδικού σήματος.
Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου JEEP, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.

2. Με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την 1116871/9581/0014/14.9.93 τηλεγραφική διαταγή μας, έχει γίνει δεκτό ότι οι ιδιοκτήτες Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων δεν οφείλουν να προμηθευτούν το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του ανωτέρω νόμου, εφόσον για τα εν λόγω αυτοκίνητα συντρέχουν αθροιστικά οι
κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) ο χώρος φορτώσεως αγαθών είναι εκ κατασκευής ξεχωριστός από το χώρο της καμπίνας οδήγησης και

β) ανοικτός, πράγμα που θα αποδεικνύεται από την άδεια κυκλοφορίας και εξακολουθεί να παραμένει ανοικτός.

Επομένως για τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που δεν χαρακτηρίζονται ως τύπου Jeep, κατά τα ανωτέρω, τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται με βάση το μηχανογραφικό αποδεικτικό είσπραξης (ΚΕ.Π.Υ.Ο.) ή με βάση τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας από τις Δ.Ο.Υ. (οίκοθεν).

3. Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων με ανοικτά αμαξώματα (χώρος φόρτωσης) βάσει αδείας κυκλοφορίας, στα οποία έχουν τοποθετηθεί στερεά άκαμπτα καλύματα (π.χ. μεταλλικό, ξύλινο, πολυεστέρας, πολυουρεθάνη, πεπιεσμένο χαρτί) μόνιμα προσαρμοσμένα ή μη στο αμάξωμα, ακόμα και αν το πίσω μέρος είναι ανοικτό, θα χαρακτηρίζονται ως κλειστά. Για τον χαρακτηρισμό όμως ή μη των οχημάτων αυτών ως τύπου Jeep, θα πρέπει να ελέγχονται και οι κατωτέρω ενδεικτικές προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί με σχετικές αποφάσεις της Α.Ε.Τ.Α. (Ανώτερη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων):

- είναι σαφώς υπερυψωμένα σε σχέση με το μήκος και τον όγκο τους

- έχουν τη δυνατότητα να κινούνται εκτός δρόμου

- από την κατασκευή τους έχουν ενιαίο δάπεδο επιβατών και αποσκευών.

Αντίθετα, τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που στο ανοικτό μέρος του αμαξώματός τους τοποθετούνται καλύμματα από εύκαμπτο υλικό (ύφασμα αδιάβροχο ή πλαστικό - -νάϋλον) στηριζόμενα σε αψίδες, θα θεωρούνται ότι παραμένουν ανοικτά και επομένως δεν θα χαρακτηρίζονται ως τύπου Jeep, εφόσον για τα οχήματα αυτά ο
χώρος φορτώσεως είναι ξεχωριστός από το χώρο καμπίνας.
Σε περίπτωση, όμως, που αυτά έχουν ενιαίο χώρο (φόρτωσης - καμπίνας) θα εξετάζονται και οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις.
Η τελική κρίση, πάντως, επί του θέματος αυτού ανήκει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, στα Διοικητικά Δικαστήρια.

4. Οι κ.κ. Επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για τον έλεγχο της πιστής εφαρμογής της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο