Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-09-2011 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 65/5.9.2011 Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρόνου για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε οιονδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο

(Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρόνου για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε οιονδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 5/9/2011
Αριθμ. Πρωτ. Α23/267/22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Π. Δάβου
Β.Μελά
Αικ. Γαβότση
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 189
210 52 15 248
210 52 15 237
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:65

ΘΕΜΑ : «Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρόνου για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε οιονδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο»
ΣΧΕΤ. : Το υπ’ αριθμ. Γ99/1/12/25-1-2011 Γενικό Έγγραφο

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170/τ. Α’/5.08.2011) καθώς και την υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ.9240/597/11.8.2011 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορούν, εκτός των άλλων, την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρόνου για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο μετά την έναρξη του εργασιακού και ασφαλιστικού βίου και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:

Α. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθ. 10 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθ. 40 του ν. 3996/2011, το οποίο ισχύει από την 15/7/2010, δικαίωμα για αναγνώριση του χρόνου για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, έχουν:

α) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που αυξάνονται με τις διατάξεις του άρθ. 10 του ν. 3863/2010 και ισχύουν από 1/1/2011 ή

β) όσοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τις διατάξεις του άρθ. 10 του ν.3863/2010 με προϋποθέσεις που μεταβλήθηκαν, καίτοι έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα, με τις προγενέστερες διατάξεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

Α) Άνδρας 56 ετών με 10.000 βαρέα ένσημα, ο οποίος έχει ήδη θεμελιώσει δικαίωμα για πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας, μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί με 10.500 εκ των οποίων 7.500 βαρέα στην ηλικία των 55 ετών και 9 μηνών.

Β) Άνδρας 59 ετών, που συμπληρώνει 10.500 ημέρες ασφάλισης στο τέλος του 2010 με αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, μπορεί να επιλέξει να μην αναγνωρίσει τη στρατιωτική υπηρεσία και να αναγνωρίσει σπουδές ή κενά διαστήματα για να συμπληρώσει τα 10.500 το 2011 και να λάβει πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση 10.800 ημερών ασφάλισης.

Γ) Γυναίκα 56 ετών με 10.100 ημέρες ασφάλισης στο τέλος του 2010, καίτοι έχει θεμελιωμένο δικαίωμα για να λάβει πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας της, μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους και να λάβει σύνταξη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας και τη συμπλήρωση 10.400 ημερών ασφάλισης.

Δ) Άνδρας που θέλει να λάβει δεύτερη σύνταξη δεν μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους του άρθρου 40 του ν. 3996/2011, διότι οι διατάξεις για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης στους άνδρες (6000 Η.Ε. και 65 ετών) δεν εθίγησαν με το άρθρο 10 του ν. 3863/2010.

Ε) Γονέας τέκνου με αναπηρία δεν μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους του άρθρου 40 του ν. 3996/2011, διότι οι διατάξεις για τη χορήγηση σύνταξης στους γονείς τέκνων με αναπηρία δεν εθίγησαν με το άρθρο 10 του ν. 3863/2010.

Επισημαίνουμε ότι, εφόσον για τη συνταξιοδότηση γίνεται επιλογή διατάξεων στις οποίες το δικαίωμα θεμελιώνεται το 2010 (π.χ. συνταξιοδότηση στα 50 ή στα 55 των μητέρων οι οποίες είχαν ανήλικο παιδί όταν είχαν 5500 ημέρες ασφάλισης, διάταξη που ίσχυε για θεμελίωση μέχρι 31/12/2010) δεν είναι δυνατή η αναγνώριση πλασματικών χρόνων ούτε για θεμελίωση ούτε για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Σημειώνεται ότι, δεν είναι δυνατό να κάνουν χρήση των συγκεκριμένων διατάξεων ασφαλισμένοι του Δημοσίου, οι οποίοι πριν τον διορισμό τους είχαν ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφού δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και εφεξής βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3863/2010.

Αντίθετα, τέως ασφαλισμένος στο Δημόσιο ο οποίος στη συνέχεια ασφαλίστηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και εφεξής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης τυχόν κενών διαστημάτων ασφάλισης με βάση τις παρούσες διατάξεις.

Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Ο χρόνος ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί δεν μπορεί να είναι λιγότερος από έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα (25 ημέρες ασφάλισης) σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης μεταξύ περιόδων ασφάλισης. Δηλαδή, δεν μπορεί, με τις παρούσες διατάξεις, να αναγνωριστεί χρόνος για ημερολογιακό μήνα για τον οποίο έχει ήδη χωρήσει ασφάλιση έστω και για μία ημέρα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

Α) Ασφαλισμένος για μία (1) ημέρα τον 6/2006 και δύο (2) ημέρες τον 7/2006 δεν μπορεί να αναγνωρίσει χρόνο στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε για τον Ιούνιο/2006 είτε για τον Ιούλιο/2006.

Β) Ασφαλισμένος με κενό στην ασφάλιση από 5/6/2007 έως 20/8/2007 μπορεί να αναγνωρίσει 25 ημέρες ασφάλισης μόνο για τον Ιούλιο/2007.

Ο συνολικός χρόνος ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί και κατ’ επέκταση να συνυπολογιστεί τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε:

α) τέσσερα (4) έτη ή σαράντα οχτώ (48) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός τους έτους 2011

β) πέντε (5) έτη ή εξήντα (60) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2012

γ) έξι (6) έτη ή εβδομήντα δύο (72) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2013

δ) επτά (7) έτη ή ογδόντα τέσσερις (84) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2014 και μετέπειτα.

Επισημαίνεται ότι, χρόνοι ασφάλισης που έχουν αναγνωριστεί βάσει άλλων διατάξεων αφαιρούνται από τον συνολικό χρόνο που μπορεί να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος κατ’ ανώτατο όριο, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010.

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος λαμβάνεται υπόψη τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ.

Η αίτηση για την αναγνώριση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, προκειμένου όμως να ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 3.600 ημέρες πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος 56 ετών που μέχρι 31/12/2010 έχει πραγματοποιήσει 9.500 ημέρες στη μεικτή ασφάλιση και ζητά να αναγνωρίσει 48 μήνες από στρατό και σπουδές ή κενά διαστήματα, συμπληρώνει τις απαιτούμενες 10.500 ημέρες ασφάλισης μέσα στο 2011, οπότε κατοχυρώνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης στο 58ο έτος της ηλικίας του.

Προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί, θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 10.800 ημέρες ασφάλισης, οι οποίες μπορούν να συμπληρωθούν:

α) με τους 48 μήνες της αναγνώρισης ή

β) με εργασία ή

γ) με προαιρετική ασφάλιση.

Εφόσον δεν επιθυμεί να προβεί στην αναγνώριση πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση, μπορεί να υποβάλλει το σχετικό αίτημα ταυτόχρονα με την αίτηση για συνταξιοδότηση - έτσι ώστε η εξόφληση των οφειλών να γίνει με παρακράτηση από τη σύνταξη - ζητώντας να θεμελιωθεί το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα στο χρόνο του οποίου τις προϋποθέσεις θέλει να κατοχυρώσει, δηλ. το 2011.

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ.

Στην περίπτωση που η αίτηση για αναγνώριση υποβληθεί ταυτόχρονα με την αίτηση για συνταξιοδότηση, μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαίωσης, οι υπηρεσίες απονομών θα πρέπει να ενημερώνουν τις υπηρεσίες εσόδων για το χρόνο στον οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που ζητά να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Στην περίπτωση που η αίτηση για την αναγνώριση υποβληθεί σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν της υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση και δεν έχει προηγηθεί η ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης, ο ασφαλισμένος με αίτησή του ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία εσόδων για τον χρόνο που επιθυμεί να αναγνωρίσει και για τον χρόνο θεμελίωσης, αναλαμβάνοντας και την σχετική ευθύνη στην περίπτωση που, κατά την επεξεργασία της αίτησης για συνταξιοδότηση διαπιστωθεί ότι, το δικαίωμα του δε θεμελιώνεται στο έτος του οποίου τις προϋποθέσεις επικαλείται.

Δ. ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του εν λόγω χρόνου απαιτείται αίτηση (Υπόδειγμα 1) του ασφαλισμένου στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ Τμήμα Εσόδων του τόπου κατοικίας του συνοδευόμενης από:

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:

• ο ζητούμενος προς αναγνώριση χρόνος δεν έχει αναγνωρισθεί σε άλλο φορέα ασφάλισης, ούτε θα υποβληθεί στο μέλλον παρόμοιο αίτημα.

• Ουδέποτε υπήρξε ασφαλισμένος άλλου ασφαλιστικού φορέα (για τους ασφαλισμένους μόνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Τα ασφαλιστικά του βιβλιάρια (ΔΑΤΕ, ΑΔΕ κ.λ.π.), από τα οποία θα προκύπτει η χρονική στιγμή έναρξης του ασφαλιστικού βίου (εφόσον πρώτος φορέας ασφάλισής του υπήρξε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) καθώς και τα χρονικά διαστήματα στα οποία δεν έχει χωρήσει ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (για χρονικές περιόδους από 1/1/2002 και μετά τα στοιχεία θα αναζητούνται οίκοθεν μέσω του ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση άλλων ασφαλιστικών φορέων, θα πρέπει να προσκομίζουν ασφαλιστικά βιβλιάρια ή βεβαιώσεις των φορέων αυτών από τις οποίες θα προκύπτει το χρονικό διάστημα ασφάλισής τους.

Ε. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Η αναγνώριση πραγματοποιείται με την καταβολή, για κάθε μήνα (25 ημέρες ασφάλισης), ποσού εξαγοράς υπολογιζόμενου με ποσοστό 20% για τον κλάδο κύριας σύνταξης επί του 25πλάσιου του ΗΑΕ (Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη), όπως ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Συνεπώς, για αιτήσεις αναγνώρισης που έχουν υποβληθεί μέχρι 30/6/2011, το ποσό της εξαγοράς καθορίζεται σε 165,20 ευρώ (33,04 ευρώ∗25 ημέρες∗20%) για κάθε μήνα αναγνώρισης, ενώ για αυτές που υποβλήθηκαν από την 1/7/2011 έως 29/6/2012 το ποσό διαμορφώνεται σε 167,85 ευρώ (33,57 ευρώ∗25 ημέρες∗20%) για κάθε μήνα αναγνώρισης.

Η καταβολή του πόσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ, εντός τριών μηνών, από την επόμενη της κοινοποίησης της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ισούται με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του επομένου απ’ αυτόν της κοινοποίησης της απόφασης μήνα.

Τυχόν καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.

Εισφορές που θα καταβληθούν για την αναγνώριση χρόνου με βάση τις παρούσες διατάξεις δεν επιστρέφονται, ακόμα και εάν ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν επαρκεί για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

ΣΤ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΩΡΗΣΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Όσον αφορά τη δυνατότητα αναγνώρισης και στο ΕΤΕΑΜ χρόνου για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, σας ενημερώνουμε ότι έχει υποβληθεί ερώτημα στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, μετά την απάντηση της οποίας θα σας δοθούν αναλυτικά οδηγίες με νεότερη εγκύκλιό μας.

Συνεπώς, αιτήματα που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται για αναγνώριση χρόνου, για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, στον επικουρικό φορέα ΕΤΕΑΜ, παραμένουν σε εκκρεμότητα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο