Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-09-2011 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ17Ε 5036468 ΕΞ 30.8.2011 Κοινοποίηση άρθρου 19 ν. 4002 (ΦΕΚ 180/Α/22-8-2011) σχετικά με θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών- Ειδική ρύθμιση καταβολής επιβαρύνσεων για επαγγελματικά πλοία αναψυχής

(Κοινοποίηση άρθρου 19 ν. 4002 (ΦΕΚ 180/Α/22-8-2011) σχετικά με θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών- Ειδική ρύθμιση καταβολής επιβαρύνσεων για επαγγελματικά πλοία αναψυχής)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2011
Αριθ. Πρωτ:Δ17Ε 5036468 ΕΞ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ 17Η ΤΜΗΜΑ Ε΄ΦΠΑ ΕΙΣ- ΕΞ.
2. Δ/ΝΣΗ 18Η - ΤΜΗΜΑ Α΄
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14Η ΦΠΑ- ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Διον.Ζορμπάνος Μ. Κούστα
Ε. Μυλωνά
Τηλέφωνο : 210 69.87.479/504
210 36.45.378
Fax : 210.69.87.489/3645413
E-mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση άρθρου 19 ν. 4002 (ΦΕΚ 180/Α/22-8-2011) σχετικά με θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών- Ειδική ρύθμιση καταβολής επιβαρύνσεων για επαγγελματικά πλοία αναψυχής

Σας κοινοποιούμε για άμεση εφαρμογή το άρθρο 19 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/A/22-8-2011) με τις διατάξεις του οποίου θεσπίζεται ειδική ρύθμιση για την καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω της με οποιοδήποτε τρόπο παύσης ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

Επιπλέον επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Για το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης κάθε 10 (δέκα) εργάσιμες ημέρες θα παρέχονται στοιχεία για τις κατατιθέμενες αιτήσεις και το προς καταβολή ποσό στην 14η Δ/νση ΦΠΑ-Τμήμα Α΄ (για τις κατατιθέμενες στις ΔΟΥ αιτήσεις) και στη 17η Δ/νση- Τμήμα Ε΄(για τις κατατιθέμενες αιτήσεις στα Τελωνεία).

2. Επιπλέον κατ’ εξαίρεση της παρ. 7 του εν λόγω άρθρου, για την οποία επίκειται σχετική τροποποίηση, η ρύθμιση αυτή έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις σκαφών για τα οποία πριν την δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν.2743/1999 Απόφαση παύσης ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και έχουν βεβαιωθεί αλλά δεν έχουν εισπραχθεί οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Τέλος εφιστούμε την προσοχή των τελωνειακών και φορολογικών υπηρεσιών, για την πιστή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και την διεκπεραίωση κατά προτεραιότητα των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω ρύθμιση.

Η παρούσα κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις δικές του, κατά λόγο αρμοδιότητας, ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο