Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-08-2011 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 59/25.8.2011 Ανώτατο ποσό κύριας σύνταξης για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και εξής. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθ. 44 του ν. 3986/2011

(Ανώτατο ποσό κύριας σύνταξης για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και εξής. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθ. 44 του ν. 3986/2011)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 25/8/2011
Αριθ. Πρωτ. Σ86/5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046
e-mail : [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ:59

ΘΕΜΑ: Ανώτατο ποσό κύριας σύνταξης για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και εξής. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθ. 44 του ν. 3986/2011.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 44 του ν. 3896/2010 (Φ.ε.κ. 152/ τ. Α’/ 1.7.2011) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», με τις οποίες από 1/7/2011 επέρχεται τροποποίηση στο ανώτατο όριο ποσού κύριας σύνταξης για τους εισερχόμενους στην ασφάλιση από 1/1/1993 και εξής που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στα Ειδικά Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών.

Συγκεκριμένα, αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθ. 29 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το τρίτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθ. 3 του ν. 3029/2002 και ορίζεται ότι το ποσό της βασικής σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας των από 1/1/1993 ασφαλισμένων, δεν μπορεί να υπερβαίνει – συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων της παρ. 1 του άρθ. 30 του ν. 2084/1992 – το τετραπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Α.Ε.Π., αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων(σήμερα 2.773,40 €)

Η ουσιώδης διαφοροποίηση που επέρχεται με τις κοινοποιούμενες διατάξεις είναι ότι οι προσαυξήσεις λόγω τέκνων δεν προσαυξάνουν πλέον το 4πλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Α.Ε.Π. αλλά, από 1/7/2011 δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3986/2011, συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερόμενο ποσό, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 2.773,40 Ευρώ.

Αιτήσεις για συνταξιοδότηση από 1/7/2011 και μετά θα πρέπει να κριθούν σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη.

Περιπτώσεις που έχουν κριθεί διαφορετικά και έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης με έναρξη καταβολής της σύνταξης από 1/7/2011 και μετά, θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Τα επιπλέον ποσά που έλαβαν οι συνταξιούχοι δεν θα αναζητηθούν ως καλοπίστως εισπραχθέντα.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΓΡΑΜΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο