Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-08-2011 ]

Αρ. πρωτ.: Δ12 1106724 ΕΞ 22.7.2011 Αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2011

(Αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2011)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011
Αρ. Πρωτ: Δ12 1106724 ΕΞ2011                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ  Α΄

Ταχ. Δ/νση :Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Θανάσης Σαφαρής          
Τηλέφωνο: 210 -3375314
Fax: 210 -3375001                


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2011.


Ύστερα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2011 απαιτείται να ολοκληρωθεί και η διαδικασία της καταχώρησης, συμπλήρωσης και αποστολής αυτών στη ΓΓΠΣ.
   
Ειδικά για τις δηλώσεις που έχουν σταλεί ταχυδρομικά, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ να φροντίσουν άμεσα να παραληφθούν από τα ταχυδρομεία.
    
Από τα στοιχεία της Γ.Γ.Π.Σ., προκύπτει σημαντική υστέρηση στην αποστολή στην Γ.Γ.Π.Σ. προς εκκαθάριση, των δηλώσεων  φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2011 που έχουν παραληφθεί από τις Δ.Ο.Υ..
   
Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι, όλες οι δηλώσεις, ανεξάρτητα από τον τρόπο παραλαβής τους, πρέπει να έχουν καταχωρηθεί και αποσταλεί στη Γ.Γ.Π.Σ. το αργότερο έως και τις 31.08.2011.

Οι οικονομικοί επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται το παρόν να μας γνωρίσουν άμεσα το συνολικό αριθμό των παραληφθεισών δηλώσεων για τις Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς τους και τον αριθμό των υπό επεξεργασία δηλώσεων καθώς και  να εποπτεύσουν την ομαλή εκτέλεση των παραπάνω.
       
   Ακριβές Αντίγραφο                                                  
Η Προϊστ. της Γραμματείας                                                                          

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο