Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-08-2011 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 38/30.8.2011 Παρακράτηση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών σε υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένο

(Παρακράτηση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών σε υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένο)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ, 30/ 08/ 2011
Αρ. πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ /Φ1/ 1 /68750

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΦΑΓΚΡΑ
ΤΗΛ.: 210.5274375
FAX: 210.5220.504

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΧΕΤ: ΤΟ ΑΡΘΡ. 43 ΤΟΥ Ν. 3996/2011

Με την εγκύκλιο ΟΑΕΕ.89/10 γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ. 61 του Ν. 3863/2010, οι οποίες τροποποίησαν τις διατάξεις του αρθρ. 19 του Ν. 3833/2010 και παρείχαν τη δυνατότητα σε ασφαλισμένους του Οργανισμού να συνταξιοδοτηθούν αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν ξεπερνούσε το ύψος των είκοσι (20) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για καθέναν ασφαλιστικό Οργανισμό.

Το ποσό αυτό προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη καθυστέρησης συμψηφιζόταν ή παρακρατούνταν από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις οι οποίες δεν μπορούσε να είναι περισσότερες από σαράντα (40).

Με τις διατάξεις του αρθρ. 43 του Ν. 3996/2011 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 170/Α/05-08-2011 τροποποιείται η ανωτέρω διάταξη και πλέον παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν ξεπερνά το ύψος των τριάντα (30) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος κάθε ασφαλιστικού Οργανισμού, προσαυξημένο με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις και μέχρι του ποσού των 15.000 Ευρώ, το οποίο θα παρακρατείται από τη σύνταξη σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 40, από τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης.

Στο σημείο αυτό εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι με τις κοινοποιούμενες διατάξεις το ποσό των 30 κατωτάτων ορίων θα υπολογίζεται πλέον μόνο με το κατώτατο όριο λόγω γήρατος για όλες τις κατηγορίες συντάξεων ( γήρατος – αναπηρίας – θανάτου).

Για την είσπραξη ποσού που τυχόν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο θα ακολουθείται η γνωστή διαδικασία του αρθρ. 6 του Π.Δ. 258/83.

Η νέα διάταξη έχει εφαρμογή σε αιτήματα συνταξιοδότησης:

І) Που υποβλήθηκαν και θα υποβάλλονται από 5/8/2011 και έπειτα

ІІ) Που υποβλήθηκαν πριν την 5/8/2011, βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχει γνωστοποιηθεί οφειλή

ІІІ) Που υποβλήθηκαν πριν την 5/8/2011, γνωστοποιήθηκε στους υποψήφιους συνταξιούχους η οφειλή που προέκυψε με τις προϊσχύουσες διατάξεις, δεν εξοφλήθηκε και δεν έχει παρέλθει μέχρι την ψήφιση του νόμου 3996/2011 η προθεσμία των δύο μηνών. Στην περίπτωση αυτή τα αρμόδια τμήματα – κατόπιν σχετικού ελέγχου – θα πρέπει:

α) να προβούν στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων όταν διαπιστωθεί ότι το οφειλόμενο ποσό που έχει γνωστοποιηθεί υπολείπεται του ποσού των 30 κατωτάτων ορίων ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους ή

β) στις περιπτώσεις που το ποσό οφειλής υπερβαίνει το ανωτέρω όριο θα πρέπει να κοινοποιηθεί εκ νέου σχετικό έγγραφο προς τους υποψήφιους συνταξιούχους με ρύθμιση του οφειλόμενου ποσού βάσει των διατάξεων του Ν. 3996/2011, θέτοντας νέα δίμηνη προθεσμία.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΡ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.
Φ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο