Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-08-2011 ]

Αριθ. πρωτ.: 5432.2/3/5.8.2011 Καθορισμός Ποσοστού Τακτικών εισφορών υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.) έτους 2011

(Καθορισμός Ποσοστού Τακτικών εισφορών υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.) έτους 2011)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Πειραιάς 05 / 08 /2011
Αριθ.Πρωτ.:5432.2/ 3 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ 3ο

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη
Πύλη Ε1 - Ε2
Ταχ.Κώδικας : 185 10 Πειραιάς
FAX : 210-4223176
Πληροφορίες : ΔΡΙΤΣΑ Δ.
Τηλέφωνο : 210-4064193

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός Ποσοστού Τακτικών εισφορών υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.) έτους 2011».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 84 του κωδικοποιημένου με το Π.Δ. 913/1978, νόμου 792/1978 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο νόμου των περί Ν.Α.Τ. κειμένων διατάξεων κ.λπ.» (Α΄ 220).

2. Του Π.Δ. 65/2011«Διάσπαση του Υπουργείου …. Νέας Γενιάς» (Α΄ 147).

3. Του Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών» (Α΄ 148).

4. Την αριθμ. Υ351/08/07/2011 Απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Χαράλαμπου Παμπούκη» (Β΄ 1603).

5. Την απόφαση Δ.Σ./Ν.Α.Τ. της 14ης/08-06-2011 συνεδρίασής του (θέμα 4ο).

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε την απόφαση του Δ.Σ./Ν.Α.Τ. της 14ης/08-06-2011 συνεδρίασής του (θέμα 4ο) «Καθορισμός ποσοστού τακτικών εισφορών υπέρ Κ.Α.Α.Ν. έτους 2012» και καθορίζουμε για το έτος 2012 το ύψος του αποδοτέου ποσοστού επί των τακτικών εισφορών Ν.Α.Τ. υπέρ Κ.Α.Α.Ν. σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

2. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Χάρης Παμπούκης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο