Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2011 ]

ΠΟΛ.1168/4.8.2011 Υποβολή δήλωσης μεταβολής για άσκηση δραστηριότητας παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 100KW από αγρότες του ειδικού καθεστώτος

(Υποβολή δήλωσης μεταβολής για άσκηση δραστηριότητας παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 100KW από αγρότες του ειδικού καθεστώτος)

Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

Αθήνα, 04.08.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Φ.ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
Τηλέφωνο : 210- 3645832
Fax : 210- 3645413
e-mail : [email protected]

ΠΟΛ 1168

Θέμα: Υποβολή δήλωσης μεταβολής για άσκηση δραστηριότητας παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 100KW από αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με την υποβολή της δήλωσης μεταβολής που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος για την άσκηση δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα καθώς και το χρόνο υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Η προβλεπόμενη από την παραγρ.3 της ΠΟΛ.1077/12.4.2011 προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης μεταβολής, μέχρι 30.6.2011, ετέθη ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει από 31.12.2010. Η πρόβλεψη αυτή αφορά τους αγρότες που είχαν ήδη, μέχρι την έκδοση της ανωτέρω εγκυκλίου, κάνει έναρξη της δραστηριότητας αυτής, π.χ. λόγω πραγματοποίησης επενδυτικών δαπανών, χωρίς να έχουν υποβάλει ως όφειλαν δήλωση μεταβολής, εμπροθέσμως, για άσκηση παράλληλα δεύτερης δραστηριότητας.

2. Είναι σαφές ότι, η δήλωση μεταβολής μπορεί να υποβληθεί κατά την πραγματική έναρξη της δραστηριότητας αυτής, ήτοι κατά το χρόνο σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθμού στο δίκτυο της ΔΕΗ, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ.

3. Περαιτέρω η απόδειξη ότι ο αγρότης εκμεταλλεύεται μονάδα φωτοβολταϊκών μέχρι 100 KW, προκειμένου να υπάρχει δικαίωμα επιστροφής με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή (11%) για την αγροτική του δραστηριότητα, προκύπτει από σχετικό έγγραφο της ΔΕΗ με τίτλο «Διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 100KW». Στην περίπτωση που η δήλωση μεταβολής υποβάλλεται μετά τη χορήγηση του εν λόγω εγγράφου ή μετά την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης με τη ΔΕΗ το έγγραφο αυτό ή το αντίγραφο της σύμβασης συνυποβάλλονται με τη δήλωση μεταβολής. Στην περίπτωση που η δήλωση μεταβολής υποβάλλεται πριν από τα αναφερόμενα ανωτέρω στάδια που ακολουθούνται από τη ΔΕΗ για την σύναψη της Σύμβασης σύνδεσης, συνυποβάλλεται με τη δήλωση μεταβολής η αίτηση που έχει υποβληθεί από τον αγρότη στη ΔΕΗ. Επειδή στην πράξη έχουν διαπιστωθεί καθυστερήσεις στη διαδικασία για την υπογραφή της Σύμβασης σύνδεσης με τη ΔΕΗ, το αντίγραφο της Σύμβασης αυτής, καθώς και της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ υποβάλλονται εντός μηνός από την έκδοσή τους. Οι αρμόδιες ΔΟΥ οφείλουν να ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς αγροτών ακόμα και στην περίπτωση που η συμφωνία σύνδεσης δεν έχει κατατεθεί μέχρι το τέλος του έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η μεταβολή.

4. Είναι αυτονόητο ότι για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 100KW οι αγρότες, δεν θα έχουν δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή (11%) για την αγροτική τους παραγωγή.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δημήτριος ΣταματόπουλοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο