Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2011 ]

Αρ. πρωτ.: Δ16Α 1103778 ΕΞ 20.7.2011 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

(Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2011
Αρ. Πρωτ.: Δ16Α 1103778 ΕΞ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
Τμήμα : Α’

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Tηλέφωνο: 210 3635963, 3635480
FAX: 210 3635077

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΘΕΜΑ : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών.
Σχετ. η εγκύκλιός μας ΠΟΛ.1136/7.10.2010

Σας γνωστοποιούμε τις αλλαγές που επήλθαν με την Α.Υ.Ο Δ16Α 1093861 ΕΞ 4.7.2011, ΦΕΚ 1593, τ.Β’/05.07.2011 για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 14 ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175, τ. Α’/2010) των βεβαιωμένων, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010, οφειλών (ληξιπρόθεσμων ή μη) προς το Δημόσιο.

Η τροποποίηση της ρύθμισης αυτής κρίθηκε απαραίτητη, λόγω της οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας πολλών επιχειρήσεων να υπαχθούν με τους όρους της αρχικής ρύθμισης και αφορά στα εξής:

- παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής σε αυτή με την καταβολή μίας μόνο δόσης, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στα προγράμματα δόσεων των περιπτώσεων β' - στ' της παρ. 1 του άρθρου 14 της ρύθμισης του ν.3888/2010, λαμβανομένων υπόψη και των ελαχίστων ποσών μηνιαίων δόσεων (π.χ. τον Ιούλιο δυνατότητα υπαγωγής σε πρόγραμμα από 1 μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, τον Αύγουστο δυνατότητα υπαγωγής σε πρόγραμμα από 1 μέχρι 35 μηνιαίες δόσεις κ.ο.κ.).

- Θα εξακολουθήσει να παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη, ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο απωλέσει τη ρύθμιση, να επανενταχθεί για το εναπομείναν ποσό στα προγράμματα αυτής, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

- Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση θα χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 ν. 1882/1990, όπως ισχύει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134, τ.Β’), όπως ισχύει.

Παρακαλείσθε όπως προβείτε σε άμεση επικοινωνία, τηλεφωνικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, με τους οφειλέτες του Δημοσίου αρμοδιότητάς σας (κατά προτίμηση η προσωπική σας τηλεφωνική επικοινωνία κρίνεται πιο αποτελεσματική ή εναλλακτικά μέσω ειδικού συνεργείου που θα συστήσετε), τους οποίους πρέπει να ενημερώσετε για τις δυνατότητες που τους παρέχει η εν λόγω τροποποιηθείσα ρύθμιση, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ανταπόκρισής τους, στοχεύοντας στην αύξηση των εσόδων του Κράτους.

Θα ακολουθήσει άμεσα και η αποστολή οδηγιών από τη Δ-30 σχετικά με τις προσαρμογές των υποσυστημάτων Δικαστικού και Εσόδων του πληροφοριακού συστήματος TAXIS.

Τέλος, για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας δυνατοτήτων της τροποποιημένης ρύθμισης ανά μήνα υποβολής αίτησης, για τον οποίο θα ζητάτε τυχόν διευκρινίσεις από την αρμόδια Υπηρεσία του TAXIS..
Ο Γενικός Γραμματέας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων
Ι. Καπελέρης

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της ΓραμματείαςΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ν.3888/2010 ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Ανώτερο πλήθος δόσεων και ποσοστό έκπτωσης προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

ανά <τύπο ρύθμισης>

Τρέχων μήνας

-90% Τύπος <4079>

-80% Τύπος <4081>

-70% Τύπος <4083>

-50% Τύπος <4085>

7ος/2011

3

15

27

36

8ος/2011

2

14

26

35

9ος/2011

1

13

25

34

10ος/2011

 

12

24

33

11ος/2011

 

11

23

32

12ος/2011

 

10

22

31

1ος/2012

 

9

21

30

2ος/2012

 

8

20

29

3ος/2012

 

7

19

28

4ος/2012

 

6

18

27

5ος/2012

 

5

17

26

6ος/2012

 

4

16

25

7ος/2012

 

3

15

24

8ος/2012

 

2

14

23

9ος/2012

 

1

13

22

10ος/2012

 

 

12

21

11ος/2012

 

 

11

20

12ος/2012

 

 

10

19

1ος/2013

 

 

9

18

2ος/2013

 

 

8

17

3ος/2013

 

 

7

16

4ος/2013

 

 

6

15

5ος/2013

 

 

5

14

6ος/2013

 

 

4

13

7ος/2013

 

 

3

12

8ος/2013

 

 

2

11

9ος/2013

 

 

1

10

10ος/2013

 

 

 

9

11ος/2013

 

 

 

8

12ος/2013

 

 

 

7

1ος/2014

 

 

 

6

2ος/2014

 

 

 

5

3ος/2014

 

 

 

4

4ος/2014

 

 

 

3

5ος/2014

 

 

 

2

6ος/2014

 

 

 

1Τα ελάχιστα όρια των αρχικών διατάξεων είναι ανάλογα των νέων δόσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο