Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-1997 ]

ΠΟΛ.1024/23.1.1997 Παράταση προθεσμιών

(Παράταση προθεσμιών )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 Αθήνα 23 Ιανουαρίου 1997
Αρ. Πρωτ.: 1008707/271/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α/Ι

ΠΟΛ.: 1024

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/1986, όπως ισχύουν:
α) της παραγράφου 9 του άρθρου 31
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 54 γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58 2. Την αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 (ΦΕΚ 930 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών.

3. Οτι η παρούσα απόφαση, δεν επιφέρει μείωση των εσόδων του Προϋπολογισμού δεδομένου ότι αφορά παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων.
4. Την ανάγκη εξασφάλισης εύρρυθμης λειτουργίας των ΔΟΥ που εδρεύουν σε νησιά και την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας των ναυτεργατών.

Αποφασίζουμε

1. Κατ' εξαίρεση λόγω της απεργίας των ναυτεργατών, παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. οι οποίες υποβάλλονται σε ΔΟΥ που εδρεύουν σε νησιά και λήγουν την 20η Ιανουαρίου 1997 και ορίζουμε ως ημερομηνία υποβολής την 3η Φεβρουαρίου 1997 αντί της 20ης Ιανουαρίου 1997. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της απόφασής μας 1027240/1168/354/0014/

Τυχόν πρόστιμα που καταβλήθηκαν για την ίδια αιτία, αναγράφονται για συμψηφισμό στα λοιπά προστιθέμενα ποσά της επόμενης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο